SDK Docs/sv

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Source-logo.png

Hämtning och installation · Vanliga frågor och svar · Release Notes

Modding Hur du skapar en mod i Source
Level Design Banor, en av grundstenarna i Source, lär dig allt om hur du skapar egna här
Programmering En mods skruv och mutter, programmering gör skillnaden
Scripting Scripting can be used for adding new functionality or logic to entities.
Modeling Allt du behöver veta för att skapa modeller i Source
Materiel Texturer och shaders används för att skapa materialfilerna i Source
Sounds Dokumentation om systemet bakom Source mjukvaruljud.
Partiklar Effekter som rök, gnistor, blod och eld skapas med partiklar
Artificial Intelligence AI controls the behavior of all but the simplest of NPC actions
Koreografi Gör dina karaktärer mer levande med styrkan i Sources koreografverktyg
Filmmaker Create movies inside the Source Engine
Tutorials Steg-för-steg-guider på en mängd olika ämnen
Tekniska Fördjupad diskussion av Source funktioner
Ordlistan Förklaringarna till termer som du kan stöta
Official Tools Official tools made by Valve for their games
Tredjepartsverktyg Tredjepartsverktyg ej utvecklade av Valve
I/O System The I/O system is the backbone of most levels in Source-based games/mods.