Template:Chapters/doc/vi

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Edit-copy.png
Đây là trang tài liệu con chuỗi cho  Template:Chapters.
Nếu bạn đã tạo hoặc chỉnh sửa các nội dung của trang này, đừng quên làm mới nó.  
Note.pngGhi chú:Hiện tại mẫu này chưa được hoàn thành, nhưng mà bạn có thể dùng luôn trên một số trang ngay bây giờ.
Blank image.pngCần làm: Thêm mw-collapsible hoặc mẫu giống y như vậy để giấu các chương (Chapters) bởi mặc định, trừ khi người dụng bấm vào nút "Tiếp" để xem thêm chương. Không được sử dụng {{Expand}} hoặc {{ExpandBox}} vì nó làm xấu trang.

Mẫu này sử dụng để hiện danh sách các chương, chiến dịch hoặc nhiệm vụ trên trò chơi. Tên chương (và thanh tiêu đề) cũng sẽ được tự động dịch (hiện chỉ có hỗ trợ Half-Life Half-Life + Black Mesa Black Mesa), nhưng người dùng có thể chỉnh sửa hoặc thêm bản dịch ở trên trang chuỗi con này.

Thử nghiệm

Thông số

Thông số Mô tả Value Previews
Không Mặc định N/A
{{{type}}} Tên trò chơi, dựa trên một số mẫu được sử dụng {{Software}}.
| game = hl
{{{type}}} Dổi tên tiêu đề sang "Chương, chiến dịch hoặc nhiệm vụ".
| type = chapters
| type = camp
| type = missions