SDK Docs/tr

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Info content.png
This page needs to be translated.

Bu sayfa ya kısmen ya da yanlış çevrilmiş bilgiler içerir ya da henüz çevirisi yoktur.
Bu sayfa herhangi bir nedenle çevrilemiyorsa veya bu bildirim gönderildikten sonra uzun bir süre çevrilmemiş olarak bırakılırsa, sayfanın silinmesi istenmelidir.
Ayrıca lütfen makalenin alternatif diller kılavuzuna uymaya

çalıştığından emin olun.
Source-logo.png

Yükleme ve Kurulum · Sıkça Sorulan Sorular · Sürüm Notları

Mod Yapımı Source SDK ile mod yapımı ve piyasaya sürülmesi hakkında genel bilgiler.
Bölüm Tasarımı Haritalar her şeyin bir araya getirildiği 3D dünyalardır.
Programlama Bir modun C++ kodu, dünyasının ve oyunun kurallarını tanımlar.
Betikler Betikler mantıksal olaylara ve varlıklara yeni işlevler eklemenin bir yoludur.
Modelleme Modeller oyun dünyasında çıkan detaylı 3D nesnelerdir.
Materyaller Dokular ve sheder'lar Source'da materyalleri oluşturmak için birleştirilmiştir.
Sesler Quality audio adds a fourth dimension to your world.
Partiküller Effects like smoke, sparks, blood and fire are created with particles.
Artificial Intelligence AI controls the behavior of all but the simplest of NPC actions.
Choreography Direct your digital actors' performances with choreographed scenes.
Filmmaker Create movies inside the Source Engine.
Anlatımlar Step-by-step guides on a variety of topics.
Teknik In-depth discussion of Source's features.
Sözlükçe Explanations for terms you may encounter.
Official Tools Official tools made by Valve for their games.
Üçüncü Parti Araçlar Useful developer tools created by the community.
I/O System The I/O system is the backbone of most levels in Source-based games/mods.