Category:Modding/cs

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search

Tato kategorie se zabývá základní dokumentací moddingu včetně managementu a organizace týmu, vypuštění modu a vůbec jeho založení.

Pokud není řečeno jinak, všechny odkazy zde vedou na anglické verze stránek. Čeština pro ně prozatím neexistuje.

Přehled

Začínáme

Uvolnění

Komunita

Vlastnosti Source enginu

Modifikace prostředí menu

Základní skriptování

Pro úplný seznam článků se vraťte do Source Engine WIKI home.

This category currently contains no pages or media.