Testowanie Map Co-Op Samemu

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Deutsch Русский

Ten poradnik pokarze ci jak testować mapę co-op samemu i nie wymaga zmiany plików mapy.

Ladowanie Mapy

ss_map nazwa mapy
Ładuje nazwamapy w trybie podzielonego ekranu.
ss_splitmode tryb
Zmienia tryby podziału ekrany
ss_splitmode 0: Używa zalecanych ustawień.
ss_splitmode 1: Podział góra-dół.
ss_splitmode 2: Podział lewo-prawo.

Jeżeli twoja mapa ładuje się zbyt długo zmień nazwe mapy na krótszą.

Kontrolowanie drugiego gracza

Oto kilka metod by kontrolować drugiego gracza

in_forceuser

in_forceuser playerindex
Przejmuje kontrole nad drugim graczem.
sv_cheats 1: Włącza cheaty
in_forceuser 0: Kontroluje gracza 1 (Atlas)
in_forceuser 1: Kontroluje gracza 2 (P-Body)

By ułatwić zmiane pomiendzy graczami użyjemy keybinding

BindToggle "z" in_forceuser
Przemienia cię pomiędzy graczem 1 ,a 2 po naciśnięciu "z".