Testowanie Map Co-Op Samemu

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English (en)Deutsch (de)Polski (pl)Русский (ru)中文 (zh)

Ten poradnik pokaże ci, jak testować mapę co-op samemu, i nie wymaga to zmiany plików mapy.

Ładowanie mapy

ss_map (en) nazwa mapy
Ładuje nazwamapy w trybie podzielonego ekranu.
ss_splitmode (en) tryb
Zmienia tryb podziału ekranu
ss_splitmode 0: Używa zalecanych ustawień.
ss_splitmode 1: Podział góra-dół.
ss_splitmode 2: Podział lewo-prawo.

Jeśli twoja mapa ładuje się zbyt długo, zmień nazwę mapy na krótszą.

Kontrolowanie drugiego gracza

Oto kilka metod by kontrolować drugiego gracza:

in_forceuser

in_forceuser (en) playerindex
Przejmuje kontrole nad drugim graczem.
sv_cheats (en) 1: Zezwala na cheaty
in_forceuser 0: Kontroluje gracza 1 (Atlas)
in_forceuser 1: Kontroluje gracza 2 (P-Body)

By ułatwić zmianę pomiędzy graczami użyjemy keybinding'u (en).

BindToggle (en) "z" in_forceuser
Przemienia cię pomiędzy graczem 1, a 2 po naciśnięciu "z".