Template:Game release free/doc/vi

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Edit-copy.png
Đây là trang tài liệu con chuỗi cho  Template:Game release free.
Nếu bạn đã tạo hoặc chỉnh sửa các nội dung của trang này, đừng quên làm mới nó.  

Dịch

Một số các chuỗi được sử dụng có trên trang con chuỗi này từ Template:Game release. Vui lòng làm theo định dạng để thêm các bản dịch.
Để chỉnh sửa/dịch liên kết cho ProtonDB và liên kết mua/tải xuống miễn phí trên Steam, vui lòng chỉnh sửa trang mẫu chính thay vì lỗi cần giải pháp tạm thời thay thế.

Warning.pngWarning:Bản dịch cũng có thể không phải hoàn toàn chính xác 100%, một số bản dịch được sử dụng qua Google Dịch, nó sẽ cần phải chính sửa và cải tiến!

Cách sử dụng

Syntax: {{game release free|appid=<game appid>}} Không cần bắt buộc, nhưng có thể dùng:' {{game release free|appid=<game appid>|sys=true|win=true|mac=true|linux=true|note=<insert text here>}} để hiện hệ điều hành có hỗ trợ bởi game này (Win, Mac, Linux + SteamOS), và thông báo.

Thông số

Chỉnh mấy cái đó (trừ cái "Trò chơi này hỗ chợ hệ điều hành:") sang false sẽ giấu mọi thứ đấy đi.

Note.pngNote:Gần như tất cả bây giờ được hỗ trợ giá trị false.

Ví dụ và xem trước

 • Bởi mặc định (mà không có gì cài đặt ở trong):
 • Đặt App ID:
 • Tất cả được chuyển sang true:
 • Tất cả được chuyển sang false:

Hỗ trợ cho Steam Deck

 • Mặc định/Để trống (Không xác định/Chưa thử) và deck=unknown:
 • Hợp chuẩn: (deck=verified)
 • Chơi được: (deck=hide)
 • Không được hỗ trợ: (deck=unsupported)
 • Giấu nó đi: (deck=hide)

Xem thêm

Trò chơi đã phát hành + bản thử nghiệm

 • Template:Game release - For paid games.
 • Template:Game release free - You are currently viewing this page
 • Template:Game demo - For paid games, with a free demo available. Or simply just have a demo-only release available.

Mod đã phát hành

Trò chơi không còn được bán/tải về miễn phí

Phần mềm