Valve Developer Community talk:Terms of Use

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search

Should we translate this page?

(Ĉi paĝon ĉu ni devus traduki?)

I think that translations would improve the multi-lingualness of this site because foreigners must reead this page to conform to the rules.

Mi pensas ke tradukoj bonigus plurlingvecon de ĉi retejo ĉar fremduloj devas legi ĉi tiun paĝon por laŭleĝas la regojn. - Amicdict (talk) 01:33, 25 April 2023 (PDT)