Template:Banned user/doc/vi

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Edit-copy.png
Đây là trang tài liệu con chuỗi cho  Template:Banned user.
Nếu bạn đã tạo hoặc chỉnh sửa các nội dung của trang này, đừng quên làm mới nó.  
Note.pngGhi chú:Nếu bạn muốn báo cáo một người dùng, hãy sử dụng mẫu {{Report user}} (nhiều thông tin có thể được thấy trên trang mẫu của nó).

Cái bản mẫu này được sử dụng trên trang người dùng để nhắc một số người dùng khác là người dùng đó đã bị chặn/cấm chỉnh sửa trên wiki này.

Dịch

Các chuỗi dịch được sử dụng có trên trang con chuỗi. Vui lòng làm theo định dạng để thêm bản dịch cho nó.

Thử nghiệm

Các thử nghiệm của bản mẫu này hiện nó ở trên trang này.

Thông số và ví dụ

Thông số Mô tả Ví dụ
Không có Dùng nếu người dùng này bị cấm vì có nhiều lí do, hoặc chưa xác định lí do.
{{Banned user}}
{{{reason}}} Chọn lí do tại sao người dùng đó đã bị cấm. Icon sẽ được tự động đổi bởi cái thông số này.
{{Banned user|reason=termsofuse}}
{{{status}}} Để chỉ định trạng thái của lệnh cấm/chặn.
{{Banned user|status=previously}}
{{{user}}} Nếu dùng với reason=sock, đặt tên người dùng của một người dùng vừa bị cấm vì trốn lệnh cấm hoặc tạo tài khoản sockpuppet cho mục đích không phù hợp.
{{Banned user|reason=sock|user=[[User:Example]]}}
{{{nocat}}} Dùng để không cho trang này vào mục Category:Banned Users. Chỉ sử dụng nếu bạn đang thử hoặc xem trước mẫu này.
{{Banned user|nocat=1}}
Note.pngGhi chú:Mẫu này sẽ tự động tải các nội dung theo ngôn ngữ đã chọn trên giao diện.