Ikony drużyny

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English Deutsch Русский

Ten poradnik nalieruje cię jak to zaplementować element HUDu który wyświetla obraz/logo zależnie od drużyny w której jesteś. Na przykład, jeśli gracz jest w jednej drużynie, wyświetl 'ten obraz', ale jeśli gracz jest w innej drużynie, wyświetl 'ten obraz'. To jest oczekiwany rezultat: Hud icon example.png

Wymagania

Dla tego poradnika będziesz potrzebować dwóch obrazów vtf z skonfigurowanymi ustawieniami vmt. Przykład pliku vmt jest poniżej, jeśli tego potrzebujesz:

"UnlitGeneric"
{
	"$basetexture" "vgui/hud/teamicons/iraqiran"
    "$translucent" "1"
    "$ignorez" "1" 
}

Element HUDu

Stwórz dwa pliki w projekcie client-side nazwanym jakkolwielk jal chcesz ale dla tego poradnika będe używał Rteamicon.cpp & Rteamicon.h.

Teraz otwórz Rteamicon.cpp i wklej następujący nagłówek:

// ======= *********-|RECOIL|-********* =======//
// Programmer: John Stuart                          
// ============================================//

#include "hud.h"
#include "cbase.h"
#include "Rteamicon.h"
#include "iclientmode.h"
#include "hud_macros.h"
#include "c_team.h"
#include "vgui_controls/controls.h"
#include "vgui/ISurface.h"
#include "hl2mp_gamerules.h"
#include "tier0/memdbgon.h"

using namespace vgui;

DECLARE_HUDELEMENT( CRTeamIcon );

Teraz that we have the header files musimy stworzyć konstruktor. Poniżej using namespace vgui; wklej to:

//-----------------------------------------------------------
// Purpose: 
//-----------------------------------------------------------
CRTeamIcon::CRTeamIcon( const char *pElementName ) : CHudElement( pElementName ), BaseClass( NULL, "CRTeamIcon" )
{
  Panel *pParent = g_pClientMode->GetViewport();
  SetParent( pParent );  
  
  SetVisible( true );
  SetEnabled( true );

  // This defines m_nIraqIcon as "vgui/hud/teamicons/iraqiran" which calls the vtf.. duh.
  m_nIraqIcon = vgui::surface()->CreateNewTextureID();
  vgui::surface()->DrawSetTextureFile( m_nIraqIcon, "vgui/hud/teamicons/iraqiran" , true, false);

  // You get the deal now..
  m_nBritishIcon = vgui::surface()->CreateNewTextureID();
  vgui::surface()->DrawSetTextureFile( m_nBritishIcon, "vgui/hud/teamicons/ukusa" , true, false);

  SetHiddenBits( HIDEHUD_PLAYERDEAD | HIDEHUD_NEEDSUIT );
}

Teraz konstruktor jest gotowy, możemy iść dalej i stworzyć główną funkcję dla tej roboty, dla tego przykładu użyjemy "Paint Background" ponieważ gdybyś chciał użyć zwyczajnego "Paint" miałbyś czarne tło.

//-----------------------------------------------------------
// Purpose: If pPlayer (me) is on team Combine, display Iraq icon
// Purpose+: else if i'm on team Rebels display British icon.
//-----------------------------------------------------------
void CRTeamIcon::PaintBackground()
{ 
  SetBgColor(Color(0,0,0,0));
  
  CBasePlayer *pPlayer = UTIL_PlayerByIndex(engine->GetLocalPlayer());

   if(pPlayer->GetTeamNumber() == TEAM_COMBINE)
	 {
      vgui::surface()->DrawSetColor(GetFgColor());
	  vgui::surface()->DrawSetTexture( m_nIraqIcon );
	  vgui::surface()->DrawTexturedRect(0, 0, GetWide(), GetTall());
	  //DevMsg("Team Combine Icon Displayed\n"); // Spams console hehe :D
	 }
	 else if(pPlayer->GetTeamNumber() == TEAM_REBELS)
	 {
      vgui::surface()->DrawSetColor(GetFgColor());
	  vgui::surface()->DrawSetTexture( m_nBritishIcon );
	  vgui::surface()->DrawTexturedRect(0, 0, GetWide(), GetTall());
	  //DevMsg("Team Rebels Icon Displayed\n"); 
	 }

   SetPaintBorderEnabled(false);

	 BaseClass::PaintBackground();
}

Teraz prawie skończyliśmy pracę nad elementem HUDu, żeby to wszystko zadziałało musimy ukończyć plik nagłówka. Otwórz Rteamicon.h i wklej to tam:

// ======= *********-|RECOIL|-********* =======//
// Programmer: John Stuart                     
// ============================================//

#include "hudelement.h"
#include <vgui_controls/Panel.h>

using namespace vgui;

//-----------------------------------------------------------
// Purpose: 
//-----------------------------------------------------------
class CRTeamIcon : public CHudElement, public Panel
{
  DECLARE_CLASS_SIMPLE( CRTeamIcon, Panel );

  public:

    CRTeamIcon( const char *pElementName );

  protected:

    virtual void PaintBackground();

    int m_nIraqIcon;
    int m_nBritishIcon;

};

Materiał

Teraz hud działa, możemy przystąpić do wyświetlania obrazka na HUDzie. coprawdy jest już tam, ale nie jest zdefiniowany. Więc przejdźmy dalej. Otwórz plik "scripts/HudLayout.res" i wklej to:

	CRTeamIcon
	{
		"fieldName" "CRTeamIcon"
	    "xpos" "r62"
		"ypos" "0"
		"wide" "64"
		"tall" "32"
		"visible" "1"
		"enabled" "1"
   
		"PaintBackgroundType"  "2"
	}

Oczywiście możesz zmiemić położenie i rozmiar obrazka edytując wartości: xpos,ypos,wide,tall.

Rezultat

Teraz powinieneś mieć element hud'u który wyświetla ikonę na twoim HUDzie w której drużynie jesteś.