Bản Mẫu:Đối với

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Edit-copy.png
Đây là trang tài liệu con chuỗi cho  Template:For.
Nếu bạn đã tạo hoặc chỉnh sửa các nội dung của trang này, đừng quên làm mới nó.  

Dịch

Các chuỗi được sử dụng nó ở trên trang chuỗi. Vui lòng làm theo định dạng để thêm các bản dịch.

Cách sử dụng

Mẫu định hướng cơ bản. Hoạt động giống như mẫu For2 từ Wikipedia, nhưng với một tham số tùy chọn.

Ví dụ:

{{For|the template|[[Template:For]]|}}
Đối với cái bản mẫu, xem Bản Mẫu:Đối với.
{{For|about=the template|the other template|[[Template:For]]|}}
Trang này nói về cái bản mẫu. Đối với cái bản mẫu khác, xem Bản Mẫu:Đối với.