Lista Poleceni konsoli/Z

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Polecenia Default Cheat? Opis
zombie_ambushdist 16000 Nie Brak Opisu.
zombie_basemax 100 Nie Brak Opisu.
zombie_basemin 100 Nie Brak Opisu.
zombie_changemax 0 Nie Brak Opisu.
zombie_changemin 0 Nie Brak Opisu.
zombie_decaymax 0 Nie Brak Opisu.
zombie_decaymin 0 Nie Brak Opisu.
zombie_moanfreq 1 Nie Brak Opisu.
zombie_stepfreq 4 Nie Brak Opisu.
+zoom Nie Aktywuje zoom kombinezonu Half-Life 2.
-zoom Nie Dezaktywuje zoom kombinezonu Half-Life 2.
zoom_sensitivity_ratio 1 Nie Dodatkowy współczynnik skalowania czułości myszy stosowany przy powiększaniu pola widzenia.