Getting Started:pl

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English Deutsch Français Magyar Português Русский 简体中文 한국어
  1. Wejdź w zakładkę narzędzi w Steam i uruchom Source SDK.
  2. Wybierz grę, dla której będziesz tworzył mapy w dolnej części Source SDK.
  3. Uruchom Hammer ("Hammer Editor").
  4. W wyświetlonym oknie wejdź w menu File i wciśnij New, by stworzyć nową mapę.