Własne Textury Do Portal 2

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Русский

Informacje

Ten artykuł poświęcony jest tworzeniu tekstur dla gry Portal 2.
Odwiedź stronę http://developer.valvesoftware.com/wiki/Creating_a_Material aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu textur dla silnika source.

VTFEdit

Instalacja VTFEdit

VTFEdit to narzędzie do tworzenia i edytowania plików vtf oraz vmf.
Aby tworzyć tekstury dla Portala 2 pobierz werjse 1.3.3 albo nowszą.
Może zostać pobrana tutaj

Tworzenie textury

Przy pomycy photoshopa albo innego narzędzia stwórz 32-bit TGA obraz.
Valve używa TGA ponieważ są to pliki bezstratne.

Używanie VTFEdit

Otwórz VTFEdit.
Kliknij ikonę "Import".
Wybierz texture do importowania.
Ustaw wersje pliku na 7.5
Po importowaniu textura pokaże się w okienku obok..

Vtf portal2 vtf.JPG

Zapisz ją (zapisze się jako VTF).
Najlepszym miejscem do zapisania było by: /portal 2/portal2/materials/yourCustomFolder

Tworzenie pliku VMF

Przejdź do Tools -> Create VMT File.
Plik może zostać stworzyony i edytowany bezpośrednio z programu..
Oto przykład:

Vmt of portal2.JPG

"keywords" jest przydatne do filtrowania materiałów w przeglądarce textur.Inne:


Sprawianie by textura nie przewodziła portali:


-> "%noportal" 1.