This article's documentation is for Source Filmmaker. Click here for more information.
This article's documentation is for anything that uses the Source engine. Click here for more information.

Rendering at 1080p:pl

From Valve Developer Community
< SFM
Jump to: navigation, search
... Icon-Important.png

Source Filmmaker Kiedy Source Filmmaker eksportuje twój film, domyślnie robi to w 720p. Inaczej mówiąc, film ma 1280 pikseli szerokości i 720 pikseli wysokości, jest to przeciętna rozdzielczość filmów SFM. Jeśli jednak chcesz renderować w wyższej rozdzielczości, jest możliwość eksportować animacje w 1080p, co daje rozdzielczość 1920 pikseli szerokości i 1080 pikseli wysokości.

Aby móc renderować w 1080p, należy wpisać komendę w opcjach uruchamiania przed uruchomieniem SFM.

Note.pngNote:Renderowanie w 1080p zajmie dłużej niż 720p.

Żeby renderować 1080p:

  1. Wyłącz Source Filmmaker jeśli jest uruchomiony.
  2. W Steamie, prawym przyciskiem myszy na Source Filmmaker, wybierz Właściwości..., następnie OPCJE URUCHAMIANIA, i tam wpisz -sfm_resolution 1080 -w 1920 -h 1080 w pole komend uruchamiania.
  3. Włącz Source Filmmaker.

Można też tego użyć w Wierszu Poleceń albo poprzez skrót na pulpicie.

Kiedy Source Filmmaker już działa, eksport w wyższej rozdzielczości będzie dostępny w Panelu Eksportowania Filmów. Ta opcja jest też dostępna dla obrazów.

Icon-Bug.pngBug:SFM zawiesi się przy próbie eksportu obrazu jeśli zmianimy rozdzielczość obrazu bez uprzedniego zapisania i ponownego wczytania sesji..

Jeśli chcesz aby domyślną rozdzielczością znów było 720p, usuń linijkę -sfm_resolution 1080 -w 1920 -h 1080 z opcji uruchamiania.

Tip.pngTip:Ustawienie rozdzielczości do 1080p może znacznie pogorszyć wydajność podglądu. Dlatego, zaleca się przełączać na wyższą rozdzielczość już po skończeniu animowania.
Icon-Bug.pngBug:SFM zawiesi się przy próbie wczytanie sesji z rozdzielczością wyższą niż obecnie ustawiona.
Tip.pngTip:Jeśli pracujesz z wyższą rozdzielczością, podpisz nazwę pliku z odpowiednim dopiskiem, żeby uniknąć wyżej opisanego błędu.

Zobacz też