Getting Started/pl

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Info content.png
This translated page needs to be updated.

Ta przetłumaczona strona wymaga aktualizacji. Możesz pomóc poprzez aktualizację tłumaczenia.

Upewnij się również, że artykuł stara się być zgodny z przewodnikiem po językach alternatywnych.
  1. Wejdź w zakładkę narzędzi w Steam i uruchom Source SDK.
  2. Wybierz grę, dla której będziesz tworzył mapy w dolnej części Source SDK.
  3. Uruchom Hammer ("Hammer Editor").
  4. W wyświetlonym oknie wejdź w menu File i wciśnij New, by stworzyć nową mapę.