Customizing Options: Keyboard:sv

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English (en)Polski (pl)Русский (ru)Svenska (sv)
... Icon-Important.png
Info content.png
This translated page needs to be updated.

You can help by updating the translation.

Also, please make sure the article tries to comply with the alternate languages guide.

Skapa din mods originallayout

Originallayouten på tangentbordet som finns i Keyboard under Options genereras av de kommandon som finns i sourcemods/{din_mod}/cfg/config_default.cfg.


config_default.cfg har inte alla arkiverade cvars config.cfg har. Filen config_default.cfg borde vara den från source engine.gcf. config_default.cfg från source engine.gcf ser ut så här:

// YWB 10/10/03: 
// If the user doesn't have a config.cfg when they run, this gets executed the first time they run the engine
// It doesn't execute if they have their own config.cfg saved out.
unbindall

bind "ESCAPE" 		"cancelselect"
bind "`" 		"toggleconsole"
bind "w"		"+forward"
bind "s"		"+back"
bind "a"		"+moveleft"
bind "d"		"+moveright"
bind "SPACE"		"+jump"
bind "CTRL"		"+duck"
bind "e"		"+use"
bind "c"		"impulse 50"
bind "r"		"+reload"
bind "ALT"		"+walk"
bind "SHIFT"		"+speed"
bind "MOUSE1"		"+attack"
bind "MOUSE2"		"+attack2"
bind "f"		"impulse 100"
bind "1"		"slot1"
bind "2"		"slot2"
bind "3"		"slot3"
bind "4"		"slot4"
bind "5"		"slot5"
bind "6"		"slot6"
bind "7"		"slot7"
bind "MWHEELUP"		"invprev"
bind "MWHEELDOWN"	"invnext"
bind "q"		"lastinv"
bind "F5"		"jpeg"
bind "F6"		"save quick"
bind "F9"		"load quick"
bind "PAUSE" 		"pause"
bind "z"		"+zoom"
bind "g"		"phys_swap"

Tangentbordskommandon

De tangentbordskommandon som finns refererar till listan av kommandon i huvudet av scripts/kb_act.lst vilken finns i tabben Keyboard under Options.

För att skapa en titel, använd följande format i er kb_act.lst:

"blank"			"=========================="
"blank"			"#Tokenized_String"
"blank"			"=========================="

Symbolen Tokenized_String skall finnas i er modnamn_english.txt och alla andra språks filer ni planerar at översätta moden till.

Så här ser kb_act.lst från source engine.gcf ut:

"blank"					"=========================="
"blank"					"#Valve_Movement_Title"
"blank"					"=========================="
"+forward"				"#Valve_Move_Forward"
"+back"					"#Valve_Move_Back"
"+moveleft"				"#Valve_Move_Left"
"+moveright"				"#Valve_Move_Right"
"+speed"       			"#Valve_Sprint"
"+jump"					"#Valve_Jump"
"+duck"					"#Valve_Duck"
"blank"					"=========================="
"blank"					"#Valve_Combat_Title"
"blank"					"=========================="
"+attack"				"#Valve_Primary_Attack"
"+attack2"				"#Valve_Secondary_Attack"
"+reload"				"#Valve_Reload_Weapon"
"+use"					"#Valve_Use_Items"
"phys_swap"				"#Valve_Gravity_Gun"
"impulse 100"				"#Valve_Flashlight"
"+zoom"					"#Valve_Suit_Zoom"
"impulse 50"				"#Valve_Commander_Mode"
"slot1"					"#Valve_Weapon_Category_1"
"slot2"					"#Valve_Weapon_Category_2"
"slot3" 				"#Valve_Weapon_Category_3"
"slot4"					"#Valve_Weapon_Category_4"
"slot5"					"#Valve_Weapon_Category_5"
"slot6"					"#Valve_Weapon_Category_6"
"invnext"				"#Valve_Next_Weapon"
"invprev"				"#Valve_Previous_Weapon"
"lastinv"				"#Valve_Last_Weapon_Used"
"blank"					"=========================="
"blank"					"#Valve_Miscellaneous_Title"
"blank"					"=========================="
"incrementvar closecaption 0 1 1"	"#Valve_CC_Toggle"
"jpeg"					"#Valve_Take_Screen_Shot"
"save quick"				"#Valve_Quick_Save"
"load quick"				"#Valve_Quick_Load"
"pause"					"#Valve_Pause_Game"
"quit"					"#Valve_Quit_Game"
"blank"					"=========================="
"blank"					"#Valve_Miscellaneous_Keyboard_Keys_Title"
"blank"					"=========================="
"+walk"      		 	"#Valve_Walk"
"+left"					"#Valve_Turn_Left"
"+right"				"#Valve_Turn_Right"
"+moveup"				"#Valve_Swim_Up"
"+movedown"				"#Valve_Swim_Down"
"+lookup"				"#Valve_Look_Up"
"+lookdown"				"#Valve_Look_Down"
"+strafe"				"#Valve_Strafe_Modifier"
"+klook"				"#Valve_Keyboard_Look_Modifier"

Som du kan se så är formatet för att lägga till kommandon till listan väldigt enkelt. Notera att alla kommandon som börjar med plus ("+") skapar automatiskt ett kommando med samma namn fast med ett minus ("-") i början, som körs så fort du släpper upp knappen. Till exempel om du binder kommandot +camera till någon knapp och trycker på och släpper upp den knappen kommer du se följande i consolen, förutsatt att kommandot inte finns:

Unknown command: +camera
Unknown command: -camera

Tänk på detta när ni skapar era egna kommandon.