.vtest

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English (en)polski (pl)
... Icon-Important.png

.vtest jest to format skryptów testowych silnika źródłowego. Nie różni się niczym od .cfg.

Można ich używać do uruchamiania testów w grze lub do automatyzacji procesów bez użycia plików .cfg

Pliki .vtest należy umieścić w katalogu ModName\testycripts i można je uruchomić, uruchamiając silnik za pomocą -testscript [nazwa pliku] command line argument (z rozszerzeniem .vtest).

Kilka działających przykładów skryptów testowych można znaleźć w wyciekającej wersji -4 Half-Life 2.

See also