Source Compile Analyzer:pl

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search

Source Compile Analyzer jest to narzędzie, które sprawdza występowanie błędów w logach kompilacji map. Posiada poręczne GUI i jest bardzo prosty w użyciu. Obecna wersja (v1.2b) sprawdza log automatycznie, zaraz po zakończeniu kompilacji. Wykryte błędy są również podświetlane w pliku, by można było je lepiej dostrzec.

Linki