My First Mod:pl

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English Deutsch Español Português Português-Brasileiro Русский

Wprowadzenie

Ten tutorial nauczy cię w jaki sposób zrobić bardzo prostą modyfikację HL2. W tym modzie zmienimy szybkość z którą rakieta z Half-Life 2 przemierza świat.

Stwórz projekt MODu

Na potrzeby tego tutoriala nazwiemy nasz pierwszy MOD "MyMod". Jeśli będziesz budował swój własny MOD możesz go nazwać jak chcesz (np. "QuickMod", "TreasureTroll"l, etc.).

By stworzyć projekt MODu:

  1. Otwórz Source SDK znajdujący się w kategorii Tools w Steamie.
  2. Otwórz Create A Mod z grupy Applications.
  3. Wybierz Modify Half-Life 2
  4. Określ gdzie chcesz umieścić swój mod (np. C:\MyMod).
  5. Wpisz nazwę swojego MODu. W tym przykładzie użyjemy "MyMod".

Steam skopiuje wszystkie potrzebne pliki do wybranego przez ciebie katalogu. Posiadasz teraz kopię kodu źródłowego Half-Life 2, który możesz modyfikować.

Otwórz projekt MODu

  1. Uruchom Microsoft Visual C++ .NET 2003 v7.1 . Jeśli masz tylko Microsoft Visual C++ .NET 2002 przeczytaj Compiling under VS2002 by dowiedzieć się jak przekonwertować pliki projektu.
  2. Wybierz File->Open Solution z menu i otwórz plik Game_SDK znajdujący się w katalogu src twojego MODa

Zmienianie prędkości rakiety

Otwórz plik źródłowy hl2_dll/weapon_rpg.cpp

Na górze pliku znajdź linię:

#define RPG_SPEED 1500

Zmień ją na:

#define RPG_SPEED 400

Zmieniając ten numer, informujemy rakietę by przemieszczała się z prędkością 400 jednostek na sekundę (około 33 stopy na sekundę, czyli prawie 11 m/s). Poprzednio rakieta poruszała się z prędkością 1500 jednostek na sekundę (czyli 125 stóp/sekundę i ok 42 m/s). Różnica prędkości będzie bardzo zauważalna kiedy skompilujemy i uruchumimy MODa.

Ustawianie aktywnej konfiguracji

Musimy zmienić configuration na "Release HL2":

  1. Wybierz Build->Configuration Manager.
  2. Zmień Active Solution Configuration na "Release HL2"
  3. Wybierz Close.

Kompilacja projektu

Jesteśmy teraz gotowi skompilować projekt. By zacząć, wybierz Build->Build Solution. Kiedy kompilacja dobiegnie końca zostaną utworzone pliki: server.dll oraz client.dll w katalogu MyMod/bin (np. C:\MyMod\MyMod\Bin). Są to zmienione pliki DLL serwera i klienta naszego MODa i stanowią część, która może być rozpowszechniana użytkowikom, którzy będą grali z naszego MODa.

Uruchamianie MODa

W katalogu, w którym stworzyłeś swój MOD jest plik wsadowy run_mod.bat. Użyj tego pliku by uruchomić MOD. Kiedy silnik zostanie załadowany, pojawi się ekran tytułowy. Naciśnij tyldę (~) by wywołać konsolę. Konsola zapewnia wiele pomocnych narzędzi. Załaduj mapę i wpisz "impulse 101" by otrzymać broń. Wybierz i wystrzel z RPG by zobaczyć efekt swoich zmian.

Utworzyłeś swój pierwszy MOD

Skonfigurowałeś i utworzyłeś pierwszy mod. Zobacz Category:Programming:pl by otrzymać listę dokumentacji pomocnych przy dodawaniu nowych funkcji do twojego MODa.