Hammer++/vi

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search

Hammer++ là bản chỉnh sửa của Valve Hammer Editor cho công cụ Source được tạo bởi cộng đồng để nó cung cấp bản cập nhật, thêm tính năng của công cụ chỉnh sửa. Truy cập vào đây để vào trang chủ chính và xem trailer.

Hammer++ hiện tại được hỗ trợ các phiên bản của công cụ Source sau đây:

Trò chơi/mod khác đã được thử

Icon-Important.pngQuan trọng:In order to use CS:GO Hammer++, you must have the csgo_legacy beta branch installed for Counter-Strike 2 Counter-Strike 2.
Trò chơi Bản Hammer++ có thể dùng được Ghi chú ViewDiscussEdit templatePurge
Alien Swarm Alien Swarm CS:GO
Half-Life: Source Half-Life: Source Source 2013 Singleplayer Configure Hammer for Half-Life: Source, then install to game's 🖿bin folder normally.
Half-Life Deathmatch: Source Half-Life Deathmatch: Source Source 2013 Multiplayer
Half-Life 2 Half-Life 2
Half-Life 2: Tập Một Half-Life 2: Tập Một
Half-Life 2: Tập Hai Half-Life 2: Tập Hai
Source 2013 Singleplayer Install to game's 🖿bin folder normally.
Half-Life 2: Đấu Trường Half-Life 2: Đấu Trường Source 2013 Multiplayer
Left 4 Dead Left 4 Dead L4D2 L4D2 Hammer++ appears fine on Left 4 Dead, except when compiling the map. Once compiled and joining the map, an error will appear and display: STEAM validation rejected and unable to interact with the menu after pressing ok.
PlacementTip.pngWorkaround: Before compiling the map, check the box Don't run the game after compiling and then compile the map, after it has been compiled, enter Left 4 Dead and via console input: map <map name>.
Also you can enable dev by going to manage < properties on Launch options type: -dev 1.
Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 2 L4D2 Identical to Left 4 Dead Left 4 Dead, without the Steam rejection, only displaying error on console and unable to interact with the menu when exiting the map.
Momentum Mod Momentum Mod CS:GO [kiểm tra]
Source Filmmaker Source Filmmaker CS:GO
Team Fortress 2 Classic Team Fortress 2 Classic Source 2013 Multiplayer Setting up Hammer
Bản c. nghệ Source của Titanfall Bản c. nghệ Source của Titanfall games CS:GO [kiểm tra] - Chạy trên phiên bản công cụ Source được sửa đổi nhiều, với file VPK và BSP đã được chỉnh sửa, mọi thứ trong công cụ đều được lập trình lại, nên có thể không hỗ trợ.
Day of Defeat: Source Day of Defeat: Source Source 2013 Multiplayer Install to game's 🖿bin folder normally.
Black Mesa Black Mesa Source 2013 Multiplayer Các thực thể ánh sáng mới có thể không hiển thị trong xem trước ánh sáng; sử dụng các thực thể cũ trong quá trình kiểm tra ánh sáng và hoán đổi thành bản cuối cùng để biên dịch đầy đủ.
Black Mesa Black Mesa (2012 mod version) Source 2013 Singleplayer Install to Source 2013 Singleplayer Công cụ SDK Source 2013 - SP's 🖿bin folder and add a game configuration pointing to the mod; the Source 2013 Singleplayer Source 2013 SP compilers generate BSPs that are compatible with Source 2007 Source 2007.
Mapbase Mapbase Source 2013 Singleplayer Install to game's 🖿bin folder normally.

Check out the issues below in the relevant subpage.

Postal III Postal III Source 2013 Singleplayer Requires modification to Postal 3's FGD file(s); Recommended to use Postal 3's compilers instead; Some Hammer features from Postal 3's are missing like 'prefabs';

Requires Source SDK Base 2013 MP/SP to be installed; Requires folder linking inside SDK Base's 🖿sourcetest folder to load assets; Hammer++ will crash if placed inside Postal 3's 🖿bin folder.

Portal Portal Source 2013 Singleplayer Install to game's 🖿bin folder normally.
Portal 2 Portal 2 Garry's Mod Portal 2 support still has some problems, this will be released at a later date.
Portal 2: Community Edition Portal 2: Community Edition Garry's Mod? Không được hỗ trợ bởi nhà phát triển; Họ sẽ không giải pháp nêu tìm được vấn đề về Hammer++
Hunt Down the Freeman Hunt Down the Freeman (launch version) Source 2013 Singleplayer Install to game's 🖿bin folder normally.[kiểm tra]
Hunt Down the Freeman Hunt Down the Freeman (latest) Source 2013 Multiplayer Install to game's 🖿bin folder normally.[kiểm tra]

This build uses Source 2013 Multiplayer Source 2013 Multiplayer to reduce map size.

TeamSpen's Hammer Addons TeamSpen's Hammer Addons Any which supported by TeamSpen's Hammer Addons Check out the issues below in the relevant subpage.

Tính năng

 • Xem trước ánh sáng chuẩn nhất
 • Độ trung thực đồ họa được nâng cấp
 • Ổn định tốt hơn
 • Xuất hiệu ứng hạt
 • Xem trước bầu chời hộp (Skybox) 2D + 3D
 • Tìm mô phỏng (Model), tìm hiệu ứng hạt (particle), chỉnh sửa màu, và chỉnh sửa phím hoàn toàn mới.
 • Hiển thị thời gian thực của sương mù và dây thừng
 • Nhiều công cụ mới như mô phỏng vật lý, thao tác gizmo, vẽ các hình đa giác và hợp nhất cọ lồi
 • Công cụ func_instance mới
 • Cải thiện chất lượng cuộc sống
 • ... và nhiều hơn nữa!

Một danh sách tính năng chi tiết hơn có thể được tìm thấy trên trang web này và bạn có thể ủng hộ ficool2 trên Ko-fi