Developer console/pl

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
Info content.png
This translated page needs to be updated.

Ta przetłumaczona strona wymaga aktualizacji. Możesz pomóc poprzez aktualizację tłumaczenia.

Upewnij się również, że artykuł stara się być zgodny z przewodnikiem po językach alternatywnych.
Developer-console.jpg

Wprowadzenie

Konsola developerska to ważne narzędzie twórców gier, pozwalające na odpluskwianie kodu, a także dla graczy do zmiany własnych ustawień gry. Konsola to tekstowy interfejs wejścia-wyjścia, do wywoływania komend lub zmiany globalnych ustawień w trakcie trwania gry. By włączyć konsole, uruchom grę, wejdź w "Options" ("Opcje") -> "Keyboard" ("Klawiatura") -> "Advanced..." ("Zaawansowane...") i zaznacz "Enable developer console" ("Włącz konsole dewelopera"). Domyślnie konsolę otwiera się przy użyciu klawisza "~" (tylda).

Konsola jest także uruchamiana, w przypadku gdy gra zostanie uruchomiona z parametrem "-dev" lub "-console" (deweloperzy powinni zawsze uruchamiać grę z parametrem -dev). Jeżeli silnik Source uruchomiony zostanie z podpiętym debuggerem, wyjście konsoli będzie wysyłane do okienka debuggera. Uruchomienie HL z parametrem "-condebug" będzie logowało wszystkie komunikaty z konsoli do pliku "console.log" umieszczonego w katalogu gry.

Po wprowadzeniu nowej komendy do konsoli, uruchamia się ją przez wciśnięcie klawisza ENTER lub poprzez wciśnięcie przycisku 'Submit'. Komenda ma zawsze unikalną nazwę i opcjonalną listę parametrów, gdzie każdy parametr jest oddzielony przez spację.

Składnia: command <parametr1> [<parametr2>]. Na przykład:

]bind mouse1 +attack
]map dm_lockdown

(] to znak zachęty wprowadzany automatycznie.) Nazwy komend nie mogą zawierać spacji. Jeżeli parametr zawiera spacje, należy go umieścić w cudzysłowach:

]bind h "say witaj świecie"
]name "Hans Kloss"

Konsola zapamiętuje ostatnio wywoływane komendy w historii, która jest dostępna poprzez klawisze STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ. Można uzupełniać komendy poprzez wcisnięcie klawisza TAB i wybranie z listy dostępnych komend jeżeli konsola znajdzie więcej, niż jedno przypasowanie. Niektóre komendy (np: map, load itp.) wspierają także automatyczne uzupełnianie pierwszego parametru.

Konsola rozróżnia komendy od zmiennych. W większosci przypadków komendy przekazują parametry do funkcji zawartych w kodzie i je wywołują, ale nie zapamiętują tychże parametrów. Zmienne zapamiętują ostatni parametr podobnie do globalnych ustawień. Zmienne mogą posiadać tylko jeden parametr, który może być liczbą lub słowem; jak te wartości będą interpretowane zależy od kodu gry. Wiele zmiennych zachowuje się jak triggery, 0 w większości przypadków znaczy wyłączony, 1 - włączony (np: cl_showfps). Aby obejrzeć obecną wartość zmiennej wystarczy wpisać ją bez żadnych parametrów.

Większość poleceń konsoli posiada przedrostki w swojej nazwie wskazujące na podsystem do którego należą. Nie zawsze jest to prawdą, szczególnie w przypadku poleceń pochodzących z Half-Life 1, gdzie stare nazwy pozostały niezmienione.

Powszechnie używane przedrostki poleceń:

ai_ AI dla gry jednoosobowej
cc_ system napisów
cl_ klient gry wieloosobowej
demo_ odtwarzanie dem
disp_ mapy zniekształcenia terenu
dsp_ ustawienia procesora DSP dzwięku
ent_ kontrola/debug jednostek (tożsamości)
fire_ zdarzenia dotyczące strzałów
fog_ wyświetlanie mgły
g_ gra jednoosobowa
hltv_ Half-Life TV
host_ system hosta
hud_ wyświetlacz klienta (HUD)
joy_ ustawienia joystick'a
log_ system LOG'ów
m_ ustawienia myszy
mat_ ustawienia materiałów
mp_ serwer gry wieloosobowej
nav_ podsystem nawigacji dla botów
net_ obsługa silnika sieci
npc_ obsługa NPC w trybie pojedyńczego gracza
phys_ system fizyki
r_ system renderowania grafiki
rcon_ dostęp zdalnej kontroli
sk_ umiejętności gracza / trudność
snd_ system dźwięków
sv_ ustawienia silnika/serwera gry
v_ widok po stronie klienta
vgui_ VGUI
voice_ obsługa głosu podczas rozgrywki
vprof_ code profiler
wc_ elementy pomocnicze WorldCraft'a/Hammer'a

Jeżeli zapomniałeś dokładnej nazwy zmiennej lub komendy, find <parametr> pokazuje wszystkie komendy zawierające dany parametr. Komenda help <parametr> pokazuje pomoc dla danej komendy (jeżeli dostępne).