Customizing Options: Keyboard:pl

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English (en)Polski (pl)Русский (ru)Svenska (sv)
... Icon-Important.png
Info content.png
This translated page needs to be updated.

You can help by updating the translation.

Also, please make sure the article tries to comply with the alternate languages guide.

Ustawianie domyślnego rezkładu klawiatury w Twoim modzie

Domyślny rozkład klawiatury który pojawia się w ustawieniach klawiatury w opcjach gry ('keyboard options') jest generowany przez komendy zawarte w {twój_mod}/cfg/config_default.cfg. Oznacza to, że istnienie kb_def.lst jest NIE wymagane.

config_default.cfg nie posiada wszystkich cvars które są w config.cfg. Zamiast tego config_default.cfg powinien pochodzić z source engine.gcf, który wygląda tak:

// YWB 10/10/03: 
// If the user doesn't have a config.cfg when they run, this gets executed the first time they run the engine
// It doesn't execute if they have their own config.cfg saved out.
unbindall

bind "ESCAPE" 		"cancelselect"
bind "`" 		"toggleconsole"
bind "w"		"+forward"
bind "s"		"+back"
bind "a"		"+moveleft"
bind "d"		"+moveright"
bind "SPACE"		"+jump"
bind "CTRL"		"+duck"
bind "e"		"+use"
bind "c"		"impulse 50"
bind "r"		"+reload"
bind "ALT"		"+walk"
bind "SHIFT"		"+speed"
bind "MOUSE1"		"+attack"
bind "MOUSE2"		"+attack2"
bind "f"		"impulse 100"
bind "1"		"slot1"
bind "2"		"slot2"
bind "3"		"slot3"
bind "4"		"slot4"
bind "5"		"slot5"
bind "6"		"slot6"
bind "7"		"slot7"
bind "MWHEELUP"		"invprev"
bind "MWHEELDOWN"	"invnext"
bind "q"		"lastinv"
bind "F5"		"jpeg"
bind "F6"		"save quick"
bind "F9"		"load quick"
bind "PAUSE" 		"pause"
bind "z"		"+zoom"
bind "g"		"phys_swap"

Komendy klawiatury

Komendy klawiatury korzystają z listy komend i nagłówków z scripts/kb_act.lst które pojawiają się w opcjach klawiatury.

By utworzyć nagłówek użyj następującego formatu w kb_act.lst:

"blank"			"=========================="
"blank"			"#Tokenized_String"
"blank"			"=========================="

Tokenized string powinien zostać dodany w twoim NAZWAMODU_english.txt i w każdym innym języku, który planujesz by był uwzględniony w twoim modzie.

Oto jak wygląda kb_act.lst z source engine.gcf:

"blank"					"=========================="
"blank"					"#Valve_Movement_Title"
"blank"					"=========================="
"+forward"				"#Valve_Move_Forward"
"+back"					"#Valve_Move_Back"
"+moveleft"				"#Valve_Move_Left"
"+moveright"				"#Valve_Move_Right"
"+speed"       			"#Valve_Sprint"
"+jump"					"#Valve_Jump"
"+duck"					"#Valve_Duck"
"blank"					"=========================="
"blank"					"#Valve_Combat_Title"
"blank"					"=========================="
"+attack"				"#Valve_Primary_Attack"
"+attack2"				"#Valve_Secondary_Attack"
"+reload"				"#Valve_Reload_Weapon"
"+use"					"#Valve_Use_Items"
"phys_swap"				"#Valve_Gravity_Gun"
"impulse 100"				"#Valve_Flashlight"
"+zoom"					"#Valve_Suit_Zoom"
"impulse 50"				"#Valve_Commander_Mode"
"slot1"					"#Valve_Weapon_Category_1"
"slot2"					"#Valve_Weapon_Category_2"
"slot3" 				"#Valve_Weapon_Category_3"
"slot4"					"#Valve_Weapon_Category_4"
"slot5"					"#Valve_Weapon_Category_5"
"slot6"					"#Valve_Weapon_Category_6"
"invnext"				"#Valve_Next_Weapon"
"invprev"				"#Valve_Previous_Weapon"
"lastinv"				"#Valve_Last_Weapon_Used"
"blank"					"=========================="
"blank"					"#Valve_Miscellaneous_Title"
"blank"					"=========================="
"incrementvar closecaption 0 1 1"	"#Valve_CC_Toggle"
"jpeg"					"#Valve_Take_Screen_Shot"
"save quick"				"#Valve_Quick_Save"
"load quick"				"#Valve_Quick_Load"
"pause"					"#Valve_Pause_Game"
"quit"					"#Valve_Quit_Game"
"blank"					"=========================="
"blank"					"#Valve_Miscellaneous_Keyboard_Keys_Title"
"blank"					"=========================="
"+walk"      		 	"#Valve_Walk"
"+left"					"#Valve_Turn_Left"
"+right"				"#Valve_Turn_Right"
"+moveup"				"#Valve_Swim_Up"
"+movedown"				"#Valve_Swim_Down"
"+lookup"				"#Valve_Look_Up"
"+lookdown"				"#Valve_Look_Down"
"+strafe"				"#Valve_Strafe_Modifier"
"+klook"				"#Valve_Keyboard_Look_Modifier"

Jak widać, format dodawania komend do listy jest bardzo prosty. Warto zauważyć, że dowolna komenda z "+" tworzy komendę z "-" kiedy przestajesz naciskać klawisz. Na przykład, tworzenie własnej komendy "+camera" i zbindowanie jej do "TAB" - kiedy naciśniesz TAB zobacz co jest wpisane w konsoli. Zobaczysz coś takiego:

Unknown command: +camera
Unknown command: -camera

Miej to na uwadze podczas tworzenia swoich komend.