Tworzenie mapy w trybie "Zamach bombowy"

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English Русский 简体中文

Tworzenie mapy w trybie "Zamach bombowy" działa tak samo w Counter-Strike: Global Offensive oraz w Counter-Strike: Source. Ten szybki poradnik pokaże ci jak utworzyć spawn'y, strefy kupowania oraz bombsite'y.

Punkty odrodzenia

Dla każdej mapy w CS:GO żeby działać potrzebuje chaciaż jednego info_player_terrorist lub info_player_counterterrorist. Optymalną ilością jest 10 punktów odrodzenia na każdą drużynę, ale dla serwerów społeczności 16 spawnów/team sprawdzi się dużo lepiej. Żeby włączyć ustawienia spawn'u wciśnij Alt+ Enter jest tam wartość Spawn Priority (Piorytet spawn'u), wartość ta ustala który punkt będzie użyty jako pierwszy.

Jeśli chesz, by tylko konkretne punkty były użyte w trybie turniejowym zmień Spawn Priority pozostałych spawnów na 1, a tych do trybu turniejowego na 0. Póżniej w procesie tworzenia struktury mapy, punkty odrodzenia będą ważną rzeczą do odmierzenia i najprawdopodobniej będziesz musiał poprawiać niektóre sektory mapy niedaleko finałowych poziomach tworzenia.

CSGO Strefy kupowania i punkty odrodzenia

W dodatku do spawnów mapa potrzebuje Stref kupowania. Po pierwsze stwórz blok z punktami odrodznia wewnątrz oraz teksturą tools/toolstrigger. Naciśnij Ctrl+T i zmień funkcję na func_buyzone. We właściwościach zmień Team Number dla danej drużyny.

Strefy detonacji

Strefy detonacji to najważniejsze miejsca dla map tego trybu, jak strefy do podłożenia bomby. Żeby ową utworzyć należy stworzyć blok z teksturą "trigger" i nacisnąć Ctrl+T oraz zmienić typ "entity" na func_bomb_target. Bombsity mają losowo wybierane nazwy jako Strefa detonacji A oraz Strefa detonacji B kiedy kompilujesz mapę.

Tip.png Tip: Możesz dodać działający bombsite C (lub jescze inny), ale nie będzie wyświetlany na minimapie

Wartość Heist Mode bomb Target nieużywana i powinna być ignorowana, dopóki CS:GO nie będzie zaaktualizowany, żeby zaimplementować tą wartość w nowym lub istniejącym trybie gry. Strefy detonacji połóź niedaleko spawnów anty-terrorystów, żeby mogli je łatwiej obronić.

Również nałóż "overlay'e" oraz tekstury związane z bombsite'ami, żeby gracze łatwo mogli je zidentyfikować.

CSGO Strefy detonacji