Breakable Glass:pl

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
English Português-Brasileiro Русский 日本語 简体中文
  1. Stwórz brush tam gdzie chcesz aby było szkło, używając nodraw texture. Jeśli chcesz aby było jak prawdziwe szkło, powinno być cienkie (Nie więcej jak 3 jednostki [kropki] w rozmiarówce programu).
  2. Zatwierdź najlepiej pasującą teksturę na jedną stronę (Nie na resztę, tylko na jedną stronę). Bądź pewien, że używasz tekstury glass/glasswindowbreak070a. Nie używaj glass/glasswindowbreak070b. Wszystkie inne boki powinny być oteksturowane przy użyciu tools/toolsnodraw (jeśli bryła ma 6 boków, to jeden bok ma być oteksturowany teksturą glass, a reszta teksturą nodraw).
  3. Zaznacz bryłę i kliknij przycisk "Entity" w pasku obiektów. Wybierz func_breakable_surf z listy bytów. (Jeśli chcesz aby szkło się rozpadało od razu, wybierz byt func_breakable.)
  4. W linii Material wybierz keyvalue i zaznacz Glass.
  5. Dodaj env_cubemap na powierzchnie struktury szkła (Kliknij na "Brush Faces", a potem przy użyciu przycisku obok o nazwie "Pick" zaznacz na szybach te strony co mają teksturę szkła)
Note.png Note: Możesz zaznaczyć jedną stronę bryły przy użyciu Hammer Face Edit Dialog, mając pewność, że Mode jest ustawione na Select albo Lift + Select, a potem wystarczy kliknąć na Widoku 3D te stronę bryły na której jest tekstura glass. Następnie, Wybierz materiał szkła z listy lub przy użyciu przycisku "Browse" (Przeglądaj) i kliknij "Apply" (Akceptuj).

Zobacz też