WalczUK (PL)

From Valve Developer Community
Revision as of 01:14, 21 April 2021 by WalczUK (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
English

O mnie

Yo z tej strony WalczUK i jestem Programistą. Tak naprawdę mam na imię Bartek.

Znam języki takie jak: C++, C, HTML, Python, Lua, JavaScript, CSS


WalczUK Logo