Creating a Portal 2 Coop Map

From Valve Developer Community
Revision as of 13:36, 22 October 2017 by Redstoncraft (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Deutsch Русский

Podstawowe kroki

Oto podstawowe kroki potrzebne do stworzenia mapy co-op:

  • Stwórz func_instance. Ustaw vmf jako jeden z pokojów startowcyh co-op, takich jak instances/coop/coop_spawn_room.vmf. Wszystkie pliki zawierają info_player_start, więc nie dodawaj nowych.
  • Stwórz kolejny func_instance, ten ustaw jako jeden z pomieszczeń końcowych, takich jak instances/coop/coop_endlevel_room.vmf.
  • Stwórz mapę pomiędzy nimi.(Możesz je oczywiście przemieszczać.)
  • Upewnij się, że zapisałeś mape z *prefixem* mp_coop_.

To wszystko! Zobacz Testowanie_Map_Co-Op_Samemu aby zobaczyć jak testować mapę samemu.