SteamCMD:pl

From Valve Developer Community
Revision as of 09:07, 31 March 2013 by KorDen (talk | contribs) (Added Russian page link)
Jump to: navigation, search
English Русский

Steam Console Client lub SteamCMD jest nowym narzędziem do instalacji i aktualizacji serwerów dedykowanych, przy użyciu wiersza poleceń. Narzędzie działa tylko z grami, które działają z nowym systemem zawartości zwanym SteamPipe. Docelowo wszystkie gry będą używać tej metody, zamiast HLDSUpdateTool.

Pobieranie i uruchomienie SteamCMD

1. Pobieranie SteamCMD Update Tool

Jeśli posiadasz 64-bitową dystrybucję Linuksa najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba instalacja dodatkowych bibliotek w wersji 32bit. Zobacz tutaj jak to zrobić.

2. Wypakuj gdzieś na dysk zawartość pobranego archiwum

Note.png Note: Nie wypakowuj zawartości archiwum w miejsce, gdzie masz już zainstalowanego klienta Steam lub narzędzie HLDSUpdateTool.
 • Linuks: wpisz tar xvfz steamcmd_linux.tar.gz

3. Uruchomienie SteamCMD po raz pierwszy

Otwórz wiersz poleceń i uruchom SteamCmd
 • Windows: wpisz steamcmd
 • Linuks: wpisz ./steam.sh

Aplikacja zaktualizuje się automatycznie i wyświetli coś takiego Steam>. Wpisz help, aby uzyskać więcej informacji.

Aby pobrać większość serwerów można zalogować się anonimowo

login anonymous

Do pobrania niektórych gier niezbędne będzie zalogowanie się na swoje konto Steam

Note.png Note: Należy się wcześniej wylogować ze swojego klienta Steam.
login <nazwa użytkownika>

Wpisz swoje hasło. W następnej kolejności sprawdź swoją skrzynkę email, powinna znajdować się tak wiadomość z kodem Steam Guard, który należy wpisać (czynność ta jest jednokrotna dla każdego komputera).

Powinien teraz wyświetlić się komunikat o poprawnym zalogowaniu na konto.

Pobieranie serwerów

1. Uruchom SteamCMD i ustaw folder, gdzie ma się pobrać serwer. (Uwaga: użyj odpowiednich ukośników dla Windowsa '\' i Linuksa '/')

force_install_dir <path>
Bug.png Bug:  Na niektórych dystrybucjach ścieżka nie może zawierać WIELKICH liter - zobacz #Znane problemy
Przykład: instalacja cs_go w aktualnej ścieżce:
force_install_dir ./cs_go/

2. Instalacja i aktualizacja serwerów. <app_id> oznacza ID aplikacji Steam. Do sprawdzenia poprawności plików należy użyć komendy validate. Aby uczestniczyć w becie, należy dodać do komendy parametr -beta "Beta".

app_update <app_id>
Przykład: instalacja i weryfikacja poprawności plików CS:GO:
app_update 740 validate
Przykład: instalacja i weryfikacja poprawności plików wersji beta HLDS:
app_update "90 -beta beta" validate

3. W celu poprawnego zamknięcia programu i wylogowania się z serwerów Steam należy użyć komendy quit.

Wspierane serwery

Lista serwerów, które wymagają steamcmd, aby je zainstalować.

Serwer ID Dodatkowe opcje linii komend
Half-Life Dedicated Server for Half-Life: Deathmatch and Counter-Strike 90
Counter-Strike: Condition Zero Dedicated Server 90 +app_set_config 90 mod czero
Counter-Strike: Global Offensive Dedicated Server 740
Nuclear Dawn Dedicated Server 111710
Red Orchestra Dedicated Server 223240
Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad Dedicated Server 212542
Killing Floor Dedicated Server 215350
Team Fortress 2 Dedicated Server Beta 229830
Poniższe nie są jeszcze obsługiwane (lista do użytku w przyszłości)
TF2 dedicated server 232250
DoD:S dedicated server 232290
CS:S dedicated server 232330
HL2:DM dedicated server 232370

Automatyzacja SteamCMD

Są dwa sposoby za zautomatyzowanie SteamCMD.

1. Dodawanie komend z wiersza poleceń. Przykłady:

steamcmd +login anonymous +force_install_dir ../csgo_ds +app_update 740 validate +quit
steamcmd +login <uzytkownik> <haslo> +force_install_dir c:\KFServer\ +app_update 215350 validate +quit

2. Stworzenie skryptu.

a. Umieszczenie komend SteamCMD w pliku tekstowym. Przykład:
// update_csgo_ds.txt
//
login uzytkownik hasło
force_install_dir ../csgo_ds
app_update 740 validate
exit
b. Uruchamianie SteamCMD z opcją czytania skryptu +runscript. Przykład:
steamcmd +runscript csgo_ds.txt

Przykładowy skrypt dla Windows

::=======================::
:: SteamCMD Guardian 1.1 ::
::    ckynick254   ::
::=======================::
set programname=SteamCMD Guardian 1.1
::=======================::
:: SET YOUR VARIABLES! ::
::=======================::
set servername=
set username=
set password=
::=======================::
::   Your folder   ::
::  Replace after =  ::
::=======================::
set runcmd=E:\Games\

::=======================::
::  End of variables  ::
::=======================::

:: This will keep the window clean and easy to read
@ECHO off

:: Sets the title of the window
title %programname% - %servername%

:: Clears the window incase there is anything there
cls
COLOR 1f
CD %runcmd%

:: Prints to the window what we are doing
ECHO %programname% has been started!
:start
ECHO.
ECHO.
ECHO  ##############################################################
ECHO  #          Dedicated Server            #
ECHO  # 1 - Half-Life: Deathmatch and Counter-Strike        #
ECHO  # 2 - Counter-Strike: Global Offensive            #
ECHO  # 3 - Nuclear Dawn Dedicated Server             #
ECHO  # 4 - Red Orchestra Dedicated Server             #
ECHO  # 5 - Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad Dedicated Server #
ECHO  # 6 - Killing Floor Dedicated Server             #
ECHO  # 7 - Team Fortress 2 Dedicated Server Beta         #
ECHO  # 8 - HELP!                         #
ECHO  # 9 - Exit                          #
ECHO  ##############################################################
ECHO.
ECHO.

:: Delete variable %A%
SET "A="
SET /P A=Set Your Choice And Press Enter: 
ECHO Loading .........
IF "%A%"=="1" set app=90 
IF "%A%"=="2" set app=740
IF "%A%"=="3" set app=111710
IF "%A%"=="4" set app=223240
IF "%A%"=="5" set app=212542
IF "%A%"=="6" set app=215350
IF "%A%"=="7" set app=229830
IF "%A%"=="8" ECHO.
IF "%A%"=="8" ECHO https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamCMD
IF "%A%"=="8" ECHO.
IF "%A%"=="8" PAUSE
IF "%A%"=="8" goto start
IF "%A%"=="9" EXIT

:: This is a return point in case the server crashes or is closed
:restart
ECHO.
ECHO (%date%)(%time%) %servername% is now ONLINE
ECHO Watching %servername% for crashes...
>> "%servername%.log" ECHO.
>> "%servername%.log" ECHO (%date%)(%time%) %servername% is now ONLINE
>> "%servername%.log" ECHO (%date%)(%time%) Watching %servername% for crashes...

::Start the actual update window
start /wait steamcmd +login %username% %password% +force_install_dir %runcmd%\%app%Server\ +app_update %app% validate
ECHO (%time%) WARNING: srcds closed or crashed, restarting.
ECHO.
ECHO (%date%)(%time%) Crash or Close detected!
ECHO %servername% is now restarting...
>> "%servername%.log" ECHO.
>> "%servername%.log" ECHO (%date%)(%time%) Crash or Close detected!
>> "%servername%.log" ECHO (%date%)(%time%) %servername% is now restarting...

::Server crashed or closed, so we point it to the return point to start the server again
GOTO restart

Znane problemy

Mogę pobrać i zaktualizować serwer, lecz serwer nie chce wystartować

Najczęstsze przyczyny:

 • Linuks: Niektóre gry na pewnych dystrybucjach mają problemy z WIELKIMI literami w nazwach plików.

biblioteki 32-bitowe na systemach Linuks 64-bit

steamcmd jest aplikacją 32-bitową, także wymaga pewnych 32-bitowych bibliotek do działania, pomimo, że są już zainstalowane ich 64-bitowe odpowiedniki.

Błąd ten wygląda mniej więcej tak:
steamcmd: error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

Rozwiązanie jest zależne od dystrybucji:

Debian i pochodne (Ubuntu, Mint)

sudo apt-get install ia32-libs

RedHat i pochodne (RHEL, Fedora, CentOS)

yum install glibc.i686 libstdc++.i686

Arch Linux

Nie zapomnij wpierw włączyć repozytorium multilib.

pacman -S lib32-gcc-libs

Nieudane pobieranie

Na systemach Windows pobieranie może się nie powieść, gdy ustawienia proxy nie są ustawione na automatyczne.

Login Failure: No Connection

Na serwerach linuksowych można doświadczyć następującego problemu "Login Failure: No Connection". Problem jest związany z brakującymi wpisami w iptables. Należy dodać coś podobnego:

iptables -A INPUT -p udp -m udp --sport 27000:27030 --dport 1025:65355 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -m udp --sport 4380 --dport 1025:65355 -j ACCEPT

Lista wymaganych portów znajduje się tutaj: https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=8571-GLVN-8711&l=english