Ruchome Portale

From Valve Developer Community
Revision as of 13:52, 22 October 2017 by Redstoncraft (talk | contribs) (Created page with "{{stub}} Aby włączyć ruchome portale ustaw wartość "sv_allow_mobile_portals" na 1. Użyj point_servercommand:pl aby to zrobić. Upewnij się aby ustawić ją ponownie...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Aby włączyć ruchome portale ustaw wartość "sv_allow_mobile_portals" na 1. Użyj point_servercommand:pl aby to zrobić. Upewnij się aby ustawić ją ponownie na 0 gdy nie będzie już potrzebna.

Bug: Portal otworzy się ponowie jeżeli powierzchnia się zatrzyma.
Note:Portale na ruchomych powierzchniach zachowują się inaczej, oblicząją fizykę w inny sposób niż nieruchome portale..
Portals casted upon a moving surface