Difference between revisions of "Line of sight:ru"

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
(Undo revision 227927 by 3majsie1995 (talk))
Line 1: Line 1:
 
{{otherlang2
 
{{otherlang2
|pl=Category:linia widoku:pl
+
|title=Линия взгляда
|ru=Линия взгляда:ru
+
|en=Line of sight
|en=Line of sight:en
 
 
}}
 
}}
  
'''linia widoku(ang. "Line of sight" - LoS)''' (Jest ona czasami zapisywana w lini widoku lub w skrócie LoS) jest to niewidzialna linia prosta, która ma za zadanie ustalić, czy dany byt ma widzieć inny byt. (jeżeli linia widoku nie zostanie przerwana od widza do celu(od bytu do bytu), to zasięg ten "Powstaje" a gra interpretuje go, iż widz widzi cel.)
+
'''Линия взгляда''' (иногда сокращённо LoS) - это невидимая линия, которая определяет, каким образом энтити будут видеть друг друга. (Если линия видимости ни чем не закрывается, то игра устанавливает, что зритель видит цель.)
  
LOS jest blokowany przez wszelkiego rodzaju geometrię brył (Models, [[func_detail]] brushes, itd.) chyba, że dany pędzel lub model ma maskę "SolidSask" która jest nie widoczna dla LoS.
+
LOS блокируется любой твёрдой геометрией (моделями, брашами [[func_detail]], ит.д.), кроме того, если браш/модель не имеет твёрдой маски, т.е. прозрачна.
  
Niektóre [[prop_physics]] nie blokują LOS, użyj [[ai debug los]] by sprawdzić, które propy mogą go nie blokować.
+
Некоторые [[prop_physics]] не блокируют LoS, для просмотра этих моделей используйте [[ai debug los]].
  
[[tool texture|Block LOS tool texture]] Powstała specjalnie by blokować LoS NPC.
+
[[tool texture|Инструмент Block LOS]] используется для блокировки линии взгляда NPC.
  
[[NPC]] mogą ustalić linię widoku tylko w obrębie [[viewcone]], z kolei ustaloną na podstawie szerokości [[FOV|Pola widzenia]], z kolei ustalaną przez wartość [[m_flFieldOfView]].
+
Линию взгляда [[NPC]] можно задать только в пределах их [[viewcone]], в свою очередь задаваемой шириной их [[FOV|поля зрения]], в свою очередь задаваемой значением их [[m_flFieldOfView]].
  
NPC mogą aktywować [[Outputs#Outputs|Outputs]] jeśli znajdą lub utracą pole widzenia wroga (OnFoundEnemy/OnLostEnemyLOS) lub konkretnie gracza (OnFoundPlayer/OnLostPlayerLOS).
+
NPC могут вызывать срабатывание [[Outputs#Outputs|Outputs]], если находят или теряют врагов в поле зрения (OnFoundEnemy/OnLostEnemyLOS) или определенного игрока (OnFoundPlayer/OnLostPlayerLOS).
  
  
  
==Zobacz też==
+
==См. также==
  
*[[NPC_FOV]] - A list of NPC [[m_flFieldOfView]] values.
+
*[[NPC_FOV]] - Список значений NPC [[m_flFieldOfView]].
 
*[[Talk:NPC_Sensing]]
 
*[[Talk:NPC_Sensing]]
  

Revision as of 14:39, 15 October 2019

English

Линия взгляда (иногда сокращённо LoS) - это невидимая линия, которая определяет, каким образом энтити будут видеть друг друга. (Если линия видимости ни чем не закрывается, то игра устанавливает, что зритель видит цель.)

LOS блокируется любой твёрдой геометрией (моделями, брашами func_detail, ит.д.), кроме того, если браш/модель не имеет твёрдой маски, т.е. прозрачна.

Некоторые prop_physics не блокируют LoS, для просмотра этих моделей используйте ai debug los.

Инструмент Block LOS используется для блокировки линии взгляда NPC.

Линию взгляда NPC можно задать только в пределах их viewcone, в свою очередь задаваемой шириной их поля зрения, в свою очередь задаваемой значением их m_flFieldOfView.

NPC могут вызывать срабатывание Outputs, если находят или теряют врагов в поле зрения (OnFoundEnemy/OnLostEnemyLOS) или определенного игрока (OnFoundPlayer/OnLostPlayerLOS).


См. также