Difference between revisions of "Line of sight"

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
m (The text has been translated into Polish. | Tekst został przetłumaczony na język polski.)
Line 2: Line 2:
 
|ru=Line_of_sight:ru
 
|ru=Line_of_sight:ru
 
}}
 
}}
'''Line of sight''' (sometimes written line-of-sight or abbreviated to LoS) is an invisible straight line used to determine whether entities can see other entities in the world. (If the line of sight is unobstructed from a viewer to a target, it is "established", and the game determines that the viewer can see the target.)
+
'''linia widoku(ang. "Line of sight" - LoS)''' (Jest ona czasami zapisywana w lini widoku lub w skrócie LoS) jest to niewidzialna linia prosta, która ma za zadanie ustalić, czy dany byt ma widzieć inny byt. (jeżeli linia widoku nie zostanie przerwana od widza do celu(od bytu do bytu), to zasięg ten "Powstaje" a gra interpretuje go, iż widz widzi cel.)
  
LOS is blocked by all Solid geometry (Models, [[func_detail]] brushes, etc.) unless the brush/model is has a SolidMask that is NotSolid to LOS, ie Transparent.
+
LOS jest blokowany przez wszelkiego rodzaju geometrię brył (Models, [[func_detail]] brushes, itd.) chyba, że dany pędzel lub model ma maskę "SolidSask" która jest nie widoczna dla LoS.
  
Some [[prop_physics]] do not block LOS, use [[ai debug los]] to check which props.
+
Niektóre [[prop_physics]] nie blokują LOS, użyj [[ai debug los]] by sprawdzić, które propy mogą go nie blokować.
  
The [[tool texture|Block LOS tool texture]] is specifically designed to block NPC LOS.
+
[[tool texture|Block LOS tool texture]] Powstała specjalnie by blokować LoS NPC.
  
[[NPC]]s can only establish line of sight within their [[viewcone]], in turn established by the width of their [[FOV|field of view]], in turn established by the value of their [[m_flFieldOfView]].
+
[[NPC]] mogą ustalić linię widoku tylko w obrębie [[viewcone]], z kolei ustaloną na podstawie szerokości [[FOV|Pola widzenia]], z kolei ustalaną przez wartość [[m_flFieldOfView]].
  
NPCs can trigger [[Outputs#Outputs|Outputs]] if it finds or loses line of sight to an enemy (OnFoundEnemy/OnLostEnemyLOS) or specifically the player (OnFoundPlayer/OnLostPlayerLOS).
+
NPC mogą aktywować [[Outputs#Outputs|Outputs]] jeśli znajdą lub utracą pole widzenia wroga (OnFoundEnemy/OnLostEnemyLOS) lub konkretnie gracza (OnFoundPlayer/OnLostPlayerLOS).
  
  
  
==See also==
+
==Zobacz też==
  
 
*[[NPC_FOV]] - A list of NPC [[m_flFieldOfView]] values.
 
*[[NPC_FOV]] - A list of NPC [[m_flFieldOfView]] values.

Revision as of 17:16, 14 October 2019

Русский

linia widoku(ang. "Line of sight" - LoS) (Jest ona czasami zapisywana w lini widoku lub w skrócie LoS) jest to niewidzialna linia prosta, która ma za zadanie ustalić, czy dany byt ma widzieć inny byt. (jeżeli linia widoku nie zostanie przerwana od widza do celu(od bytu do bytu), to zasięg ten "Powstaje" a gra interpretuje go, iż widz widzi cel.)

LOS jest blokowany przez wszelkiego rodzaju geometrię brył (Models, func_detail brushes, itd.) chyba, że dany pędzel lub model ma maskę "SolidSask" która jest nie widoczna dla LoS.

Niektóre prop_physics nie blokują LOS, użyj ai debug los by sprawdzić, które propy mogą go nie blokować.

Block LOS tool texture Powstała specjalnie by blokować LoS NPC.

NPC mogą ustalić linię widoku tylko w obrębie viewcone, z kolei ustaloną na podstawie szerokości Pola widzenia, z kolei ustalaną przez wartość m_flFieldOfView.

NPC mogą aktywować Outputs jeśli znajdą lub utracą pole widzenia wroga (OnFoundEnemy/OnLostEnemyLOS) lub konkretnie gracza (OnFoundPlayer/OnLostPlayerLOS).


Zobacz też