Difference between revisions of "Hammer Hotkey Reference:pl"

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{otherlang2 |ru=Hammer_Hotkey_Reference:ru |ko=Hammer_Hotkey_Reference:ko |en=Hammer_Hotkey_Reference:en }}{{toc-right}} =Tools= {| class=standard-table |{{key|Shift|S}} || S...")
 
 
Line 4: Line 4:
 
|en=Hammer_Hotkey_Reference:en
 
|en=Hammer_Hotkey_Reference:en
 
}}{{toc-right}}
 
}}{{toc-right}}
=Tools=
+
=Narzędzia=
 
{| class=standard-table
 
{| class=standard-table
|{{key|Shift|S}} || Selection Tool
+
|{{key|Shift|S}} || Narzędzie Zaznaczania
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|G}} || Magnify Tool
+
|{{key|Shift|G}} || Lupa
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|C}} || Camera Tool
+
|{{key|Shift|C}} || Kamera
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|E}} || Entity Tool
+
|{{key|Shift|E}} || Narzędzie bytu
 
|-
 
|-
||{{key|Shift|B}} || Block Tool
+
||{{key|Shift|B}} || Narzędzie bloku
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|A}} || Texture Application Tool
+
|{{key|Shift|A}} || Narzędzie aplikowania tekstur
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|T}} || Apply Current Texture (to selected brushes)
+
|{{key|Shift|T}} || Aplikacja obecnej tekstury (na zaznaczone bloki)
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|D}} || Decal Tool
+
|{{key|Shift|D}} || Narzędzie detali
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|O}} || Overlay Tool
+
|{{key|Shift|O}} || Narzędzie pokrycia
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|X}} || Clipping Tool
+
|{{key|Shift|X}} || Narzędzie cięcia
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|V}} || Vertex Edit Tool
+
|{{key|Shift|V}} || Narzędzie edycji wierzchołków
 
|}
 
|}
  
=File Operations=
+
=Operacje na plikach=
 
{| class=standard-table
 
{| class=standard-table
|{{key|Ctrl|N}} || Create a new file.
+
|{{key|Ctrl|N}} || Stwórz nowy plik
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|O}} || Open an existing file.
+
|{{key|Ctrl|O}} || Otwórz istniejący plik.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|S}} || Save the current file.
+
|{{key|Ctrl|S}} || Zapisz obecny plik.
 
|-
 
|-
||{{key|Alt|B}} || Export again.
+
||{{key|Alt|B}} || Eksportuj ponownie
 
|-
 
|-
|{{key|F9}} || Run/Compile Map.
+
|{{key|F9}} || Odpal/Compiluj mapę.
 
|-
 
|-
||{{key|Ctrl|Shift|S}} || Open Sound Browser.
+
||{{key|Ctrl|Shift|S}} || Otwórz wyszukiwarkę dźwięków.
 
|}
 
|}
  
=General=
+
=Generalne=
==Undo/Redo==
+
==Cofnij/Zrób==
 
{| class=standard-table
 
{| class=standard-table
|{{key|Ctrl|Z}} || Undo.
+
|{{key|Ctrl|Z}} || Cofnij.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|Y}} || Redo.
+
|{{key|Ctrl|Y}} || Zrób ponownie.
 
|}
 
|}
  
==Clipboard/Copy & Paste==
+
==Schowek/Kopiuj & Wklej==
 
{| class=standard-table
 
{| class=standard-table
|{{key|Ctrl|C}} || Copy selected objects to clipboard (also Ctrl+Insert).
+
|{{key|Ctrl|C}} || Kopiuj zaznaczone przedmioty do schowka.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|V}} || Paste objects from clipboard to cursor location (also Shift+Insert).
+
|{{key|Ctrl|V}} || Wklej zaznaczone przedmioty ze schowka w lokalizacji kursora.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|Shift|V}} || Paste special.
+
|{{key|Ctrl|Shift|V}} || Wklej specjalne.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|X}} || Cut selected objects to clipboard (also Shift+del).
+
|{{key|Ctrl|X}} || Wytnij zaznaczone obiekty do schowka.
 
|}
 
|}
  
=Grid=
+
=Siatka=
 
{| class=standard-table
 
{| class=standard-table
||{{key|[}} || Decrease the size of the grid (also Alt+A).
+
||{{key|[}} || Zmniejsz wielkość siatki (Alt+A).
 
|-
 
|-
|{{key|]}} || Increase the size of the grid (also Alt+S).
+
|{{key|]}} || Zwiększ wielkość siatki (Alt+S).
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|R}} || Toggle viewport grid on/off.
+
|{{key|Shift|R}} || Przełącz siatkę widoku on/off.
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|W}} || Toggle grid snapping on/off.
+
|{{key|Shift|W}} || Przełącz działanie siatki on/off.
 
|-
 
|-
|{{key|P}} || Toggle brush face 3D grid on and off (with mouse cursor in 3D view).
+
|{{key|P}} || Przełącz siatkę 3d bloku (z myszką w widoku 3d).
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|B}} || Snap selected objects to grid (based on selection bounding box).
+
|{{key|Ctrl|B}} || Przesuń zaznaczone obiekty na siatkę.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|Shift|B}} || Snap selected objects to grid (individually).
+
|{{key|Ctrl|Shift|B}} || Przesuń zaznaczone obiekty na siątke (indywidualnie).
 
|}
 
|}
  
=Grouping=
+
=Grupowanie=
 
{| class=standard-table
 
{| class=standard-table
|{{key|Ctrl|G}} || Group selected objects.
+
|{{key|Ctrl|G}} || Zgrupuj zaznaczone obiekty.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|U}} || * Ungroup selected groups.
+
|{{key|Ctrl|U}} || * Odgrupuj zaznaczoną grupę.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|R}} || Create prefab with selected objects.
+
|{{key|Ctrl|R}} || Stwórz prefab z zaznaczonych obiektów.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|W}} || Toggle Ignore Groups mode to bypass entity and group selection.
+
|{{key|Ctrl|W}} || Przełącz tryb zaznaczania pomiędzy grupami a obiektami.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|T}} || Ties selected brushes to entity. If a selected brush is part of an existing entity you will have the option to add the other selected brushes to it.
+
|{{key|Ctrl|T}} || Konwertuj blok do bytu.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|Shift|W}} || "Move to world", removes entity status from selected brushes
+
|{{key|Ctrl|Shift|W}} || Usuwa status bytu z bloku.
 
|}
 
|}
: * this won't ungroup brushes tied to the same entity
+
: * to nie odgrupuje bloków przyłączonych do tego samego bytu
  
=QuickHiding=
+
=Szybkie ukrywanie=
 
{| class=standard-table
 
{| class=standard-table
|{{key|H}} || QuickHide selected objects.
+
|{{key|H}} || Szybko ukryj zaznaczone obiekty
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|H}} || QuickHide unselected objects. (Formerly mapped to "Hollow selected objects".)
+
|{{key|Ctrl|H}} || Szybko ukry niezaznaczone obiekty.
 
|-
 
|-
|{{key|U}} || Unhide all.
+
|{{key|U}} || Pokaż wszystko.
 
|}
 
|}
  
=Viewports=
+
=Widoki=
 
{| class=standard-table
 
{| class=standard-table
|{{key|Ctrl|A}} || Auto-size 4 views to center.
+
|{{key|Ctrl|A}} || Wycentruj widoki.
 
|-
 
|-
|{{key|Shift|Z}} || Maximize/restore active viewport.
+
|{{key|Shift|Z}} || Maksymizuj widok.
 
|-
 
|-
| Arrow keys || Pan the view
+
| Arrow keys || Przemieść się w widoku
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|I}} || Flip selected objects vertically.
+
|{{key|Ctrl|I}} || Odbij zaznaczone bloki w pionie.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|L}} || Flip selected objects horizontally.
+
|{{key|Ctrl|L}} || Odbij zaznaczone bloki w poziomie.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|B}} || Snap selected objects to grid (based on selection bounding box).
+
|{{key|Ctrl|Shift|E}} || Wycentruj widok 3d.
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|Shift|B}} || Snap selected objects to grid (individually).
+
| {{key|F2}} || Przejdź do widoku z góry
 
|-
 
|-
|{{key|Ctrl|Shift|E}} || Center 3D viewport on currently selected objects.
+
| {{key|F3}} || Przejdź do widoku z boku
 
|-
 
|-
| {{key|F2}} ||switch to 2D Top (x/y) view
+
| {{key|F4}} || Przejdź do widoku od frontu
 
|-
 
|-
| {{key|F3}} || switch to 2D Side (x/z) view
+
| {{key|F5}} || Przejdź do widoku 3d z teksturami
 
|-
 
|-
| {{key|F4}} || switch to 2D Front (y/z) view
+
| {{key|Shift|F5}} || Przejdź do widoku 3d z cieniami
|-
 
| {{key|F5}} || switch to 3D textured view
 
|-
 
| {{key|Shift|F5}} || switch to 3D shaded textured view
 
|}
 
 
 
With "arrow key nudge" enabled in the 2d views options menu, you can also utilize:
 
{| class=standard-table
 
| Arrow keys || Nudge the current selection in the current 2D or 3D viewport.
 
|-
 
|{{key|Shift}}+Arrow keys || Clone the current selection and nudge it in the active 2D or 3D viewport.
 
 
|}
 
|}
  

Latest revision as of 16:16, 14 February 2018

English Русский 한국어

Narzędzia

Shift+S Narzędzie Zaznaczania
Shift+G Lupa
Shift+C Kamera
Shift+E Narzędzie bytu
Shift+B Narzędzie bloku
Shift+A Narzędzie aplikowania tekstur
Shift+T Aplikacja obecnej tekstury (na zaznaczone bloki)
Shift+D Narzędzie detali
Shift+O Narzędzie pokrycia
Shift+X Narzędzie cięcia
Shift+V Narzędzie edycji wierzchołków

Operacje na plikach

Ctrl+N Stwórz nowy plik
Ctrl+O Otwórz istniejący plik.
Ctrl+S Zapisz obecny plik.
Alt+B Eksportuj ponownie
F9 Odpal/Compiluj mapę.
Ctrl+ Shift+S Otwórz wyszukiwarkę dźwięków.

Generalne

Cofnij/Zrób

Ctrl+Z Cofnij.
Ctrl+Y Zrób ponownie.

Schowek/Kopiuj & Wklej

Ctrl+C Kopiuj zaznaczone przedmioty do schowka.
Ctrl+V Wklej zaznaczone przedmioty ze schowka w lokalizacji kursora.
Ctrl+ Shift+V Wklej specjalne.
Ctrl+X Wytnij zaznaczone obiekty do schowka.

Siatka

[ Zmniejsz wielkość siatki (Alt+A).
] Zwiększ wielkość siatki (Alt+S).
Shift+R Przełącz siatkę widoku on/off.
Shift+W Przełącz działanie siatki on/off.
P Przełącz siatkę 3d bloku (z myszką w widoku 3d).
Ctrl+B Przesuń zaznaczone obiekty na siatkę.
Ctrl+ Shift+B Przesuń zaznaczone obiekty na siątke (indywidualnie).

Grupowanie

Ctrl+G Zgrupuj zaznaczone obiekty.
Ctrl+U * Odgrupuj zaznaczoną grupę.
Ctrl+R Stwórz prefab z zaznaczonych obiektów.
Ctrl+W Przełącz tryb zaznaczania pomiędzy grupami a obiektami.
Ctrl+T Konwertuj blok do bytu.
Ctrl+ Shift+W Usuwa status bytu z bloku.
* to nie odgrupuje bloków przyłączonych do tego samego bytu

Szybkie ukrywanie

H Szybko ukryj zaznaczone obiekty
Ctrl+H Szybko ukry niezaznaczone obiekty.
U Pokaż wszystko.

Widoki

Ctrl+A Wycentruj widoki.
Shift+Z Maksymizuj widok.
Arrow keys Przemieść się w widoku
Ctrl+I Odbij zaznaczone bloki w pionie.
Ctrl+L Odbij zaznaczone bloki w poziomie.
Ctrl+ Shift+E Wycentruj widok 3d.
F2 Przejdź do widoku z góry
F3 Przejdź do widoku z boku
F4 Przejdź do widoku od frontu
F5 Przejdź do widoku 3d z teksturami
Shift+F5 Przejdź do widoku 3d z cieniami

2D Views

Tab Switch view types (top/side/front).
NumPad +/- Zoom in/out (hold Ctrl to synchronize all 2D views).
Template-MW.png scroll mouse wheel Zoom in/out (hold Ctrl to synchronize all 2D views).
1 to 9 Preset zoom levels.
Spacebar Hold Spacebar and left mouse button to drag the view position around.
Alt Disable snap to grid while dragging with the mouse.
Ctrl+E Center all 2D Views on currently selected objects.

3D View

Spacebar (holding) Holding the Template-LMB.png left mouse button allows you to rotate your angle of view in any direction, while the viewing point remains stationary.
Holding the Template-RMB.png right mouse button will allow you to move left, right, up, and down while keeping the viewing angle constant.
Holding both the left and right mouse buttons allows you to move forward and backward, as well as pan from side to side.
Spacebar+ Shift The Template-LMB.png left mouse button acts the same as above.
The Template-RMB.png right mouse button allows you to move forward and backward, as well as pan from side to side.
* Arrow keys

(up/down) rotate angle of view up and down (change pitch)

(left/right) rotate left and right (change yaw)
mouse wheel Zoom in/out.
WASD Move camera.
Z Toggles mouse look ("noclip") navigation mode.
P Toggle brush face 3D grid on and off (with mouse cursor in 3D view).
O Display frames per second and yaw/pitch of camera (with mouse cursor in 3D view).
I Display bounding boxes for all visible objects.
X or Ctrl+F9 Display selection handles for object resizing/rotation.
1 Decrease far clipping plane.
2 Increase far clipping plane.
Ctrl+ Shift+E Center 3D View on selection.
* with "arrow key nudge" disabled in the "2d views" options menu

Selection Tool

Template-LMB.png left mouse button (On an unselected object) Selects the object under the cursor and deselects any previously selected items
(On a selected object) Cycles through resize, rotate, and skew
(Holding) Cycle through every object beneath the cursor. Good for selecting obscured items without moving your view.
(Click and drag) to select all objects touching the selection box upon releasing the Left mouse (hold Shift when releasing the Left mouse to select objects only entirely within the selection box).
Ctrl Hold Ctrl and Left-Click to select/deselect multiple objects.
Alt Disable snap to grid while dragging with the mouse.
Shift hold Shift when moving an object to create a copy (clone) of that object.
* Hold Shift (or Alt) when rotating to allow rotation unconstrained to 15 degrees intervals
Shift+Q or Esc Clear current selections.
PgUp Previous selection in "hit" list.
PgDn Next selection in "hit" list.
Ctrl+T Ties selected brushes to entity. If a selected brush is part of an existing entity you will have the option to add the other selected brushes to it.
Ctrl+ Shift+W "Move to world", removes entity status from selected brushes
Alt+ Enter Open up Object Properties for the currently selected objects.
Ctrl+ Shift+C Carve using selected geometry. (Known to cause vertex issues, use at your own discretion.)
* when "Default to 15 degree rotation" is enabled in the "2D views" options menu

Camera Tool

Shift Hold Shift and click and drag Template-LMB.png left mouse button to create a new camera.
PgUp Cycle to the previous camera position.
PgDn Cycle to the next camera position.
Delete Delete the current camera position.
Ctrl Hold Ctrl and drag a camera or its point of interest to move both together.
Template-MW.png scroll mouse wheel (in 3D\Camera viewport) Move active camera forward or backward along its view axis

Block Tool

Template-LMB.png left mouse button Click and drag left mouse to draw a new brush shape.
Enter Create object drawn with block/entity tool.
Esc Delete object drawn with block/entity tool without creating it.
Alt+ Shift+C Insert original prefab.

(Point) Entity Tool

Template-LMB.png left mouse button

(in 3D view) Click on brush surface to create the current entity on clicked location

(in 2D view) Click to set entities X/Y/Z coordinates, press enter to create entity at current coordinates (or Template-RMB.png right mouse button on coordinate's center)
Delete Remove last created entity

Texture Application Tool

Ctrl Hold Ctrl and click to select/deselect multiple faces.
Shift Hold Shift and click a face to select all faces on the brush.
Shift+Ctrl Hold Shift and Ctrl when clicking a face to invert the selected faces on a brush with the unselected faces.
Template-RMB.png right mouse button Apply the current material settings to the face that is clicked.
Shift + Template-RMB.png right mouse button Apply the current material settings to all the faces of a brush that is clicked.
Alt + Template-RMB.png right mouse button Apply all the current material settings to the face that is clicked with wrapping/alignment to the previously selected face.
Alt+ Shift + Template-RMB.png right mouse button Apply the current material settings to all the faces of the brush that is clicked on with wrapping/alignment to the previously selected face.

Displacement Editing Tool

Select Mode

Ctrl+Template-LMB.png left mouse button Hold Ctrl and click to select multiple faces.
Shift Hold Shift and click a face to select all faces on the brush.
Shift+Ctrl Hold Shift and Ctrl, click a face to add all unselected faces on the brush to the current selection.

Paint Geometry Mode

Alt+Template-RMB.png right mouse button || Click any brush or displacement face to make that face’s normal the current painting axis.
Template-LMB.png left mouse button Applies selected affect to the encompassed vertex/vertices on selected faces
Template-RMB.png right mouse button Lowers the encompassed vertex/vertices on selected faces when Raise/Lower is selected
Ctrl+Template-LMB.png left mouse button Hold Ctrl and Left-Click to select multiple faces.
Shift+Ctrl+Template-LMB.png left mouse button Hold Shift and Ctrl, Left-Click a face to add all unselected faces on the brush to the current selection.
Alt+Template-LMB.png left mouse button hold Alt and Left-Mouse-Button drag to alter the size of the spatial editing sphere.
Shift hold Shift and Left-Click a vertex to drag that vertex along the current painting axis.

Paint Alpha mode

Template-LMB.png left mouse button Applies secondary texture to the encompassed vertex/vertices on selected faces when Raise/Lower is selected
Template-RMB.png right mouse button Applies primary texture the encompassed vertex/vertices on selected faces when Raise/Lower is selected
Ctrl+Template-LMB.png left mouse button Hold Ctrl and click to select multiple faces.
Shift+Ctrl Hold Shift and Ctrl, click a face to add all faces on the brush to the current selection.

Overlay Tool

Ctrl hold Ctrl and click to select multiple overlays.
Shift * Hold Shift and then drag an overlay's vertex to snap it to another overlay's vertex.
* Multiple overlays must be selected inside vertex mode for this to work, only one vertex can be snapped at a time. This option is mainly used for connecting line based overlays (spills, road lane markers, etc)

Clipper Tool

Template-LMB.png left mouse button Click and drag left mouse to create a new clip plane.
Shift+Template-LMB.png left mouse button Hold Shift and drag with the left mouse button to erase the previous clipping plane and create a new one.
Enter Perform clip
Ctrl+Template-LMB.png left mouse button hold Ctrl and drag with the left mouse button over a clipping handle to move both handles of the clipping plane at the same time.
O Toggle the clip distance measurements display on and off (with mouse cursor in 2D view).
Shift+X Cycle through clip modes.

Vertex Edit Tool

Template-LMB.png left mouse button select vertex/vertices or edges
Ctrl+Template-LMB.png left mouse button add vertex/vertices or edges to selection
Ctrl+F * Split face (vertex manipulation)
Alt+E Open Vertex Scaling dialog.
Enter Close Vertex Scaling dialog and perform scale.
Shift+V Cycle vertex/edge display modes.
* You must have two edges or vertices selected that are part of the same face.

Miscellaneous

Shift+L Toggle Texture lock.
Ctrl+M Open Transform dialog.
Alt+P Open Check for Problems dialog.
Esc * Clear current selection or abort current tool/mouse operation (drag/drop) and goto the selection tool.
Ctrl+ Shift+G Go to Brush Number dialog.
Ctrl+ Shift+F Open Find Entities dialog.
Ctrl+ Shift+R Open Replace Entities dialog.
F1 Help
Ctrl+R Create prefab from selected, the origin (0 0 0 x/y/z coordinates) will become prefabs center
* Does not work with the Magnify, Texture Application, or Overlay Tools