Getting Started:pl

From Valve Developer Community
Revision as of 18:45, 24 September 2015 by MCPlayG (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
English Deutsch Français Magyar Português Русский 简体中文 한국어
  1. Wejdź w zakładkę narzędzi w Steam i uruchom Source SDK.
  2. Wybierz grę, dla której będziesz tworzył mapy w dolnej części Source SDK.
  3. Uruchom Hammer ("Hammer Editor").
  4. W wyświetlonym oknie wejdź w menu File i wciśnij New