Difference between revisions of "Developer Console:pl"

From Valve Developer Community
Jump to: navigation, search
m (Fixed template)
m (translation links adjusted)
Line 1: Line 1:
 
{{otherlang2
 
{{otherlang2
|en=Developer_Console
+
|en=Developer Console
|es=Developer_Console:es
+
|es=Developer Console:es
|jp=Developer_Console:jp
+
|jp=Developer Console:jp
|ru=Developer_Console:ru
+
|ru=Developer Console:ru
|zh-tw=Developer_Console:zh-tw
+
|zh-tw=Developer Console:zh-tw
 +
|fr=Developer Console:fr
 +
|zh-cn=Developer Console:zh-cn
 +
|de=Developer Console:de
 
}}
 
}}
 
{{Updatetranslation}}
 
{{Updatetranslation}}

Revision as of 05:52, 17 April 2013

English Deutsch Español Français Русский 日本語 简体中文 简体中文Developer-console.jpg

Wprowadzenie

Konsola developerska to wazne narzędzie twórców gier pozwalające na odpluskwianie kodu a także dla graczy do zmiany własnych ustawień gry. Konsola to tekstowy interfejs wejscia-wyjscia do wywoływania komend lub zmiany globalnych ustawien w trakcie trwania gry. By włączyć konsole, uruchom grę, wejdź w "Options" ("Opcje") -> "Keyboard" ("Klawiatura") -> "Advanced..." ("Zaawansowane...") i zaznacz "Enable developer console" ("Włącz konsole dewelopera")· Domyślnie konsolę otwiera się przy użyciu klawisza "~" (tylda).

Konsola jest także uruchamiana w przypadku gdy gra zostanie uruchomiona z parametrem "-dev" lub "-console"</code"> (deweloperzy powinni zawsze uruchamiać grę z -dev). Jezeli silnik Source uruchomiony zostanie z podpiętym debugerem, wyjscie konsoli będzie wysyłane do okienka debugera. Uruchomienie HL z parametrem "-condebug"" będzie logowało wszystkie komunikaty z konsoli do pliku "console.log" umieszczonego w katalogu gry.

Po wprowadzeniu nowej komendy do konsoli, uruchamia się ją przez wcisnięcie klawisza ENTER lub poprzez wcisnięcie przycisku 'Submit'. Komenda ma zawsze unikalną nazwę i opcjonalną listę parametrów, gdzie każdy parametr jest oddzielony przez spację.

Składnia: command <parametr1> [<parametr2>]. Na przykład:

]bind mouse1 +attack
]map dm_lockdown

(] to znak zachęty wprowadzany automatycznie.) Nazwy kommend nie mogą zawierać spacji. Jeżeli parametr zawiera spacje, należy go umieścić w cudzysłowach:

]bind h "say witaj świecie"
]name "Hans Kloss"

Konsola zapamiętuje ostatnio wywoływane komendy w historii która jest dostępna poprzez klawisze STRZAſKA W GÓRĘ i STRZAſKA W DÓſ. Można uzupełniać komendy poprzez wcisnięcie klawisza TAB i wybranie z listy dostępnych komend jeżeli konsola znajdzie więcej niż jedno przypasowanie. Niektóre komendy (np: map, load itp.) wspierają także automatyczne uzupełnianie pierwszego parametru.

Konsola rozróżnia komendy od zmiennych. W większosci przypadków komendy przekazują parametry do funkcji zawartych w kodzie i je wywołują, ale nie zapamiętują tychże parametrów. Zmienne zapamiętują ostatni parametr podobnie do globalnych ustawień. Zmienne mogą posiadać tylko jeden parametr, który może być liczbą lub słowem; jak te wartości będą interpretowane zależy od kodu gry. Wiele zmiennych zachowuje się jak triggery, 0 w większości przypadków znaczy wyłączony, 1 - włączony (np: cl_showfps). Aby obejrzeć obecną wartość zmiennej wystarczy wpisać ją bez żadnych parametrów.

Większość poleceń konsoli posiada przedrostki w swojej nazwie wskazujące na podsystem do którego należą. Nie zawsze jest to prawdą, szczególnie w przypadku poleceń pochodzących z Half-Life 1, gdzie stare nazwy pozostały niezmienione.


Powszechnie używane przedrostki poleceń:

ai_ AI dla gry jednoosobowej
cc_ system napisów
cl_ klient gry wieloosobowej
demo_ odtwarzanie dem
disp_ mapy zniekształcenia terenu
dsp_ ustawienia procesora DSP dzwięku
ent_ kontrola/debug jednostek (tożsamosci)
fire_ zdażenia dotyczące strzałów
fog_ wyświetlanie mgły
g_ gra jednoosobowa
hltv_ Half-Life TV
host_ system hosta
hud_ wyświetlacz klienta (HUD)
joy_ ustawienia joystick'a
log_ system LOGów
m_ ustawienia myszy
mat_ ustawienia materiałów
mp_ serwer gry wieloosobowej
nav_ podsystem nawigacji dla botów
net_ obsługa engine'a sieci
npc_ obsługa NPC w trybie pojedyńczego gracza
phys_ system fizyki
r_ system renderowania grafiki
rcon_ dostęp zdalnej kontroli
sk_ umiejętności gracza / trudność
snd_ system dźwięków
sv_ ustawienia silnika gry
v_ widok po stronie klienta
vgui_ VGUI
voice_ obsługa głosu podczas rozgrywki
vprof_ code profiler
wc_ elementy pomocnicze WorldCraft'a/Hammer'a

Jeżeli zapomniałes dokładnej nazwy zmiennej lub komendy, find <parametr> pokazuje wszystkie komendy zawierające dany parametr. Komenda help <parametr> pokazuje pomoc dla danej komendy (jeżeli dostępne).