Tworzenie mapy w trybie "Uprowadzenie"

From Valve Developer Community
Revision as of 06:49, 20 September 2015 by Luqgreg (talk | contribs) (Created page with "{{otherlang2 |title=Tworzenie mapy w trybie "Uprowadzenie" |en=Creating a Hostage Scenario Map |ru=Creating a Hostage Scenario Map:ru }} Tworzenie mapy w trybie "Uprowadzenie"...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
English Русский

Tworzenie mapy w trybie "Uprowadzenie" działa tak samo w Counter-Strike: Global Offensive oraz w Counter-Strike: Source. Ten szybki poradnik pokaże ci jak utworzyć spawn'y, strefy kupowania oraz zakładników.

Punkty odrodzenia

Dla każdej mapy w CS:GO żeby działać potrzebuje chaciaż jednego info_player_terrorist lub info_player_counterterrorist. Optymalną ilością jest 10 punktów odrodzenia na każdą drużynę, ale dla serwerów społeczności 16 spawnów/team sprawdzi się dużo lepiej. Żeby włączyć ustawienia spawn'u wciśnij Alt+ Enter jest tam wartość Spawn Priority (Piorytet spawn'u), wartość ta ustala który punkt będzie użyty jako pierwszy.

Jeśli chesz, by tylko konkretne punkty były użyte w trybie turniejowym zmień Spawn Priority pozostałych spawnów na 1, a tych do trybu turniejowego na 0. Póżniej w procesie tworzenia struktury mapy, punkty odrodzenia będą ważną rzeczą do odmierzenia i najprawdopodobniej będziesz musiał poprawiać niektóre sektory mapy niedaleko finałowych poziomach tworzenia.

CSGO Strefy kupowania i punkty odrodzenia

W dodatku do spawnów mapa potrzebuje Stref kupowania. Po pierwsze stwórz blok z punktami odrodznia wewnątrz oraz teksturą tools/toolstrigger. Naciśnij Ctrl+T i zmień funkcję na func_buyzone. We właściwościach zmień Team Number dla danej drużyny.

Zakładnicy

Dodaj "entity" hostage_entity, maksymalnie może być 12 zakładników naraz. Połóż zakładników niedaleko punktów odrodzenia terrorystów by mogli ich łatwiej bronić. Zmienianie ich wartości spawnu, będzie podobnie się zachowywało do Spawn Priority.

CSGO Zakładnicy

Strefy ratunku

Niedaleko spawnu Antyterrorystów dodaj blok z teksturą "trigger". Naciśnik Ctrl+T i zmień typ "entity" na func_hostage_rescue. To będzie strefa do której Antyterroryści będą ratować zakładników.