Creating Ladders (CSGO):pl

From Valve Developer Community
Revision as of 03:18, 17 July 2018 by Max30335 (talk | contribs) (Max30335 moved page Tworzenie drabin (CS:GO) to Creating Ladders (CSGO):pl: Valve_Developer_Community:Alternative_Languages)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Stwórz blok przed obiektem/blokiem na który chcesz by można było wejść, tak blisko jak to możliwe, ale bez dotykania go.

Upewnij się że szerokość/wysokość jest taka sama jak obiektu.

Warning.png Warning: Nie przemieniaj bloku w func_ladder, poprostu pozostaw go jako world brush.


Nałóż materiał tools/toolsinvisibleladder na blok.

World Brush textured with 'tools/toolsinvisibleladder' in front of a prop_static ladder.

Teraz masz możliwy do wspinania blok przed obiektem/blokiem. Nic więcej nie jest wymagane.

Tip.png Tip: tools/toolsinvisibleladder spowoduje że cały blok będzie zachowywał się jak drabina, pozostałe ściany w dalszym ciągu będą widoczne w grze.