Lista Poleceni konsoli

From Valve Developer Community
Revision as of 01:05, 18 December 2020 by WalczUK (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
English 简体中文

Poniższa lista zawiera console commands wspólne dla wszystkich gier z silnikiem Source.

Spis treści

Polecenia są sortowane alfabetycznie: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Note.png Note: Polecenia z „Tak” w „Cheat?” kolumna wymaga, aby sv_cheats 1 był aktywny przed rozpoczęciem pracy.

Polecenia zaczynające się na literę "A"

Polecenia Default Cheat? Opis
_fov 0 Automatyzuje polecenie fov do serwera.
_restart Wyłącz i ponownie uruchom silnik.
addip Dodaj adres IP do listy banów.
adsp_alley_min 122 Brak Opisu.
adsp_courtyard_min 126 Brak Opisu.
adsp_debug 0 Brak Opisu.
adsp_door_height 112 Brak Opisu.
adsp_duct_min 106 Brak Opisu.
adsp_hall_min 110 Brak Opisu.
adsp_low_ceiling 108 Brak Opisu.
adsp_opencourtyard_min 126 Brak Opisu.
adsp_openspace_min 130 Brak Opisu.
adsp_openstreet_min 118 Brak Opisu.
adsp_openwall_min 130 Brak Opisu.
adsp_room_min 102 Brak Opisu.
adsp_street_min 118 Brak Opisu.
adsp_tunnel_min 114 Brak Opisu.
adsp_wall_height 128 Brak Opisu.
ai_actbusy_search_time 10 Brak Opisu.
ai_ally_manager_debug 0 Brak Opisu.
ai_auto_contact_solver 1 Brak Opisu.
ai_citizen_debug_commander 1 Brak Opisu.
ai_clear_bad_links Usuwa bity ustawione w linkach nawigacyjnych, wskazując, że łącze jest bezużyteczne.
ai_debug_actbusy 0 Tak Służy do debugowania zajętego zachowania. Stosowanie:
1
Ciągle rysuj linie od NPC do zajętych węzłów, na których zdecydowali się działać.
2
Za każdym razem, gdy NPC podejmie decyzję o użyciu akty zajętości, pokaż, który akt zajęty wybrał.
3
Wybrani NPC (z npc_select) będą zgłaszać, dlaczego nie wybierają aktywnych węzłów.
4
Wyświetl wyjście debugowania logiki actbusy.
ai_debug_assault 0 Brak Opisu.
ai_debug_directnavprobe 0 Brak Opisu.
ai_debug_doors 0 Brak Opisu.
ai_debug_efficiency 0 Brak Opisu.
ai_debug_enemies 0 Brak Opisu.
ai_debug_expressions 0 Pokaż losowe decyzje dotyczące ekspresji dla NPC.
ai_debug_follow 0 Brak Opisu.
ai_debug_loners 0 Brak Opisu.
ai_debug_looktargets 0 Brak Opisu.
ai_debug_los 0 Tak Podkreśla jakie bloki (lub jest w stanie zablokować) NPC line of sight.
ai_debug_nav 0 Brak Opisu.
ai_debug_node_connect Debuguj próbę połączenia między dwoma węzłami.
ai_debug_ragdoll_magnets 0 Brak Opisu.
ai_debug_readiness 0 Brak Opisu.
ai_debug_shoot_positions 0 Brak Opisu.
ai_debug_speech 0 Brak Opisu.
ai_debug_squads 0 Brak Opisu.
ai_debug_think_ticks 0 Brak Opisu.
ai_debugscriptconditions 0 Brak Opisu.
ai_disable Pomija wszystkie procedury logiczne AI i umieszcza wszystkich NPC w ich bezczynnych animacjach. Może być używany do usuwania NPC z drogi i testowania wpływu procedur logicznych AI na liczbę klatek na sekundę.
ai_drawbattlelines 0 Tak Brak Opisu.
ai_dump_hints Brak Opisu.
ai_efficiency_override 0 Brak Opisu.
ai_follow_move_commands 1 Brak Opisu.
ai_follow_use_points 1 Brak Opisu.
ai_follow_use_points_when_moving 1 Brak Opisu.
ai_lead_time 0 Brak Opisu.
ai_LOS_mode 0 Brak Opisu.
ai_moveprobe_debug 0 Brak Opisu.
ai_moveprobe_jump_debug 0 Brak Opisu.
ai_moveprobe_usetracelist 0 Brak Opisu.
ai_new_aiming 1 Brak Opisu.
ai_newgroundturret 0 Brak Opisu.
ai_next_hull Przechodzi przez różne rozmiary kadłuba. Aktualnie wybrany rozmiar kadłuba jest zapisywany na ekranie. Określa, które połączenia są wyświetlane, gdy używane są polecenia ai_show_hull lub ai_show_connect.
ai_no_local_paths 0 Brak Opisu.
ai_no_node_cache 0 Brak Opisu.
ai_no_select_box 0 Brak Opisu.
ai_no_steer 0 Brak Opisu.
ai_no_talk_delay 0 Brak Opisu.
ai_nodes Przełącza wyświetlanie węzłów. Pierwsze wywołanie wyświetla węzły danej sieci jako zielone obiekty. Drugie wywołanie wyświetla węzły i ich identyfikatory. Węzły są oznaczone kolorami w następujący sposób:
Zielony
Węzeł naziemny
Cyan
Węzeł lotniczy
Magenta
Węzeł wspinaczkowy
Szary
Węzeł niedostępny dla wybranego rozmiaru kadłuba
Pomaraniczowy
Węzeł aktualnie zablokowany
ai_norebuildgraph 0 Brak Opisu.
ai_path_adjust_speed_on_immediate_turns 1 Brak Opisu.
ai_path_insert_pause_at_est_end 1 Brak Opisu.
ai_path_insert_pause_at_obstruction 1 Brak Opisu.
ai_reaction_delay_alert 0 Brak Opisu.
ai_reaction_delay_idle 0 Brak Opisu.
ai_readiness_decay 120 Brak Opisu.
ai_rebalance_thinks 1 Brak Opisu.
ai_reloadresponsesystems Załaduj ponownie wszystkie skrypty systemu odpowiedzi.
ai_report_task_timings_on_limit 0 Brak Opisu.
ai_resume Jeśli NPC przechodzi przez zadania (patrz ai_step), wznowi normalne przetwarzanie.
ai_sequence_debug 0 Brak Opisu.
ai_set_move_height_epsilon Ustaw, jak wysoko AI uderza w chodziki po ziemi podczas sprawdzania stopni.
ai_shot_bias 1 Brak Opisu.
ai_shot_bias_max 1 Brak Opisu.
ai_shot_bias_min -1 Brak Opisu.
ai_shot_stats 0 Brak Opisu.
ai_shot_stats_term 1000 Brak Opisu.
ai_show_connect Wyświetla dozwolone połączenia między każdym węzłem dla aktualnie wybranego typu kadłuba. Kadłuby są oznaczone kolorami w następujący sposób:
Zielony
Ruch naziemny
Niebieski
Ruch skokowy
Cyan
Ruch latający
Magenta
Ruch wspinaczkowy
Czerwony
Połączenie wyłączone
ai_show_connect_fly Wyświetla dozwolone połączenia między każdym węzłem dla aktualnie wybranego typu kadłuba. Kadłuby są oznaczone kolorami w następujący sposób:
Zielony
Ruch naziemny
Niebieski
Ruch skokowy
Cyan
Ruch latający
Magenta
Ruch wspinaczkowy
Czerwony
Połączenie wyłączone
ai_show_connect_jump Wyświetla dozwolone połączenia między każdym węzłem dla aktualnie wybranego typu kadłuba. Kadłuby są oznaczone kolorami w następujący sposób:
Zielony
Ruch naziemny
Niebieski
Ruch skokowy
Cyan
Ruch latający
Magenta
Ruch wspinaczkowy
Czerwony
Połączenie wyłączone
ai_show_graph_connect Przełącza wyświetlanie połączeń graficznych dla węzła, na który patrzy gracz. Węzły połączone z wybranym węzłem przez wykres sieci zostaną narysowane na czerwono z karmazynowymi liniami łączącymi się z wybranym węzłem. Węzły, które nie są połączone grafem sieci z wybranego węzła, zostaną narysowane na niebiesko.
ai_show_grid Narysuj siatkę na podłodze, gdzie patrzysz.
ai_show_hints Wyświetla wszystkie wskazówki jako małe okienka
Niebieski
podpowiedź jest dostępna do użycia
Czerwony
Podpowiedź jest obecnie używana przez NPC
Pomarańczowy
wskazówka nie jest używana przez przekroczony limit czasu
Szary
podpowiedź została wyłączona
ai_show_hull Wyświetla dozwolone kadłuby między każdym węzłem dla aktualnie wybranego typu kadłuba. Kadłuby są oznaczone kolorami w następujący sposób:
Zielony
ruch naziemny
Niebieski
ruch skokowy
Cyan
ruch latający
Magenta
ruch wspinaczkowy
ai_show_hull_attacks 0 Brak Opisu.
ai_show_node Podświetl określony węzeł.
ai_show_think_tolerance 0 Brak Opisu.
ai_show_visibility Przełącza wyświetlanie widoczności węzła, na który patrzy gracz. Węzły widoczne z wybranego węzła zostaną narysowane na czerwono z żółtymi liniami łączącymi się z wybranym węzłem. Węzły, które nie są widoczne z wybranego węzła, zostaną narysowane na niebiesko.
ai_simulate_task_overtime 0 Brak Opisu.
ai_spread_cone_focus_time 0 Brak Opisu.
ai_spread_defocused_cone_multiplier 3 Brak Opisu.
ai_spread_pattern_focus_time 0 Brak Opisu.
ai_step NPC zamarzną po wykonaniu aktualnego zadania. Aby zakończyć następne zadanie, ponownie użyj „ai_step”. Aby wznowić przetwarzanie, zwykle użyj „ai_resume”
ai_think_limit_label 0 Brak Opisu.
ai_use_clipped_paths 1 Brak Opisu.
ai_use_efficiency 1 Brak Opisu.
ai_use_frame_think_limits 1 Brak Opisu.
ai_use_readiness 1 Brak Opisu.
ai_use_think_optimizations 1 Brak Opisu.
ainet_generate_report Wygeneruj raport do konsoli.
ainet_generate_report_only Wygeneruj raport do konsoli.
air_density Zmienia gęstość powietrza do obliczeń oporu.
airboat_fatal_stress 5000 Ilość stresu w kg, która zabiłaby sternika.
alias Creates aliases for other commands
+alt1 Brak Opisu.
-alt1 Brak Opisu.
+attack Uruchamia podstawowy atak wybraną bronią.
-attack Zatrzymuje podstawowy atak wybraną bronią.
+attack2 Uruchamia dodatkowy atak wybraną bronią.
-attack2 Zatrzymuje dodatkowy atak wybraną bronią.
autosave Brak Opisu.

Polecenia zaczynające się na literę "B"

Polecenia Default Cheat? Opis
+back Zacznij przesuwać gracza do tyłu (przycisk w dół)
-back Zatrzymaj przesuwanie gracza do tyłu (przycisk w górę)
banid Dodaj identyfikator użytkownika do listy zablokowanych.
bench_end Tak Kończy zbieranie informacji.
bench_showstatsdialog Wyświetla okno dialogowe zawierające najnowsze wyniki testów porównawczych.
bench_start Rozpoczyna zbieranie informacji.

Arguments: <filename>

bench_upload Przesyła najnowsze statystyki testów porównawczych na serwery Valve.
benchframe Wykonuje migawkę określonej klatki w pokazie czasu.
bgmvolume 1 Głośność odtwarzania dźwięku CD.
bind Ustaw Bind na przycisk

Arguments: <key> "<command>"

BindToggle Performs a <key> "increment var <cvar> 0 1 1"
birds_debug 0 Brak Opisu.
blink_duration 0.2 Ile sekund potrwa mrugnięcie okiem.
bloodspray Krew
box Narysuj pole debugowania.
+break Brak Opisu.
-break Brak Opisu.
breakable_disable_gib_limit 0 Brak Opisu.
breakable_multiplayer 1 Brak Opisu.
buddha Przełącznik. Gracz otrzymuje obrażenia, ale nie umrze. (Pokazuje czerwony krzyż, gdy zdrowie wynosi zero)
budget_averages_window 30 Liczba klatek do obejrzenia podczas obliczania średnich czasów klatek.
budget_background_alpha 128 Jak przezroczysty jest panel budżetu.
budget_bargraph_background_alpha 128 Jak przezroczysty jest panel budżetu.
budget_bargraph_range_ms 16 Zakres bargrafu budżetu w milisekundach.
budget_history_numsamplesvisible 100 Liczba próbek do narysowania w oknie historii budżetu. Im niższy, tym lepiej, jeśli chodzi o renderowanie narzutu panelu budżetu.
budget_history_range_ms 66 Historia budżetu jest podawana w milisekundach.
budget_panel_bottom_of_history_fraction 0 Liczba od 0 do 1.
budget_panel_height 384 Wysokość w pikselach panelu budżetu.
budget_panel_width 512 Szerokość w pikselach panelu budżetu.
budget_panel_x 0 Liczba pikseli z lewej strony ekranu gry do narysowania panelu budżetu.
budget_panel_y 50 Liczba pikseli z górnej części ekranu gry do narysowania panelu budżetu.
budget_peaks_window 30 Liczba klatek, na które należy zwrócić uwagę podczas obliczania maksymalnych czasów klatek.
budget_show_averages 0 Włącz / Wyłącz średnie w panelu budżetu.
budget_show_history 1 Qyłącz i Qłącz wykres historii. Dobrze wyłączyć na niskim końcu.
budget_show_peaks 1 Włącz / wyłącz szczyty w panelu budżetu.
bug Pokaż / Ukryj interfejs zgłaszania błędów.
bug_swap Automatycznie zamienia bieżącą broń na przynętę na robaki iz powrotem.
bugreporter_includebsp 1 Dołącz .bsp do zgłaszania błędów wewnętrznych.
buildcubemaps Przebuduj cubemaps.
building_cubemaps 0 Brak Opisu.

Polecenia zaczynające się na literę "C"

Lista Poleceni konsoli/C

Polecenia zaczynające się na literę "D"

Lista Poleceni konsoli/D

Polecenia zaczynające się na literę "E"

Lista Poleceni konsoli/E

Polecenia zaczynające się na literę "F"

Lista Poleceni konsoli/F

Polecenia zaczynające się na literę "G"

Lista Poleceni konsoli/G

Polecenia zaczynające się na literę "H"

Lista Poleceni konsoli/H

Polecenia zaczynające się na literę "I"

Lista Poleceni konsoli/I

Polecenia zaczynające się na literę "J"

Lista Poleceni konsoli/J

Polecenia zaczynające się na literę "K"

Lista Poleceni konsoli/K

Polecenia zaczynające się na literę "L"

Lista Poleceni konsoli/L

Polecenia zaczynające się na literę "M"

Lista Poleceni konsoli/M

Polecenia zaczynające się na literę "N"

Lista Poleceni konsoli/N

Polecenia zaczynające się na literę "O"

Lista Poleceni konsoli/O

Polecenia zaczynające się na literę "P"

Lista Poleceni konsoli/P

Polecenia zaczynające się na literę "Q"

Lista Poleceni konsoli/Q

Polecenia zaczynające się na literę "R"

Lista Poleceni konsoli/R

Polecenia zaczynające się na literę "S"

Lista Poleceni konsoli/S

Polecenia zaczynające się na literę "T"

Lista Poleceni konsoli/T

Polecenia zaczynające się na literę "U"

Polecenia Default Cheat? Opis
unbind Nie Odbinduj ten przycisk

Arguments: <key>

unbindall Nie Odbinduj Wszystkie Przyciski.
unpause Nie Wznów grę.
+use Nie Brak Opisu
-use Nie Brak Opisu
use Nie Użyj określonej broni.

Arguments: <weapon_name>

user Nie Pokaż dane użytkownika.
users Nie Pokaż informacje o użytkowniku dla graczy na serwerze.

Polecenia zaczynające się na literę "V"

Polecenia Default Cheat? Opis
v_centermove 0 Brak Opisu.
v_centerspeed 500 Brak Opisu.
v_ipitch_cycle 1 Brak Opisu.
v_ipitch_level 0 Brak Opisu.
v_iroll_cycle 0 Brak Opisu.
v_iroll_level 0 Brak Opisu.
v_iyaw_cycle 2 Brak Opisu.
v_iyaw_level 0 Brak Opisu.
vcollide_wireframe 0 Tak Brak Opisu.
vcollide_wireframe_axes 0 Brak Opisu.
version Wydrukuj informacje o wersji.
vgui_drawfocus 0 Zgłoś, który panel znajduje się pod myszą.
+vgui_drawtree Brak Opisu.
-vgui_drawtree Brak Opisu.
vgui_drawtree 0 Tak Rysuje hierarchię panelu VGUI na określonym poziomie głębokości.
vgui_drawtree_clear Brak Opisu.
vgui_drawtree_freeze 0 Ustaw na 1, aby zatrzymać aktualizację widoku vgui_drawtree .
vgui_drawtree_hidden 0 Narysuj ukryte panele.
vgui_drawtree_panelalpha 0 Pokaż wartości alfa panelu w widoku vgui_drawtree .
vgui_drawtree_panelptr 0 Pokaż wartości wskaźnika panelu w widoku vgui_drawtree .
vgui_drawtree_popupsonly 0 Rysuje wyskakującą listę VGUI w kolejności hierarchicznej (1) lub ostatnio używanej (2).
vgui_drawtree_render_order 0 Wymień panele vgui_drawtree w kolejności renderowania.
vgui_drawtree_visible 1 Narysuj widoczne panele.
vgui_togglepanel Pokaż / Ukryj panel VGUI według nazwy.
viewmodel_fov 54 Tak Brak Opisu.
violence_ablood 1 Narysuj obcą krew.
violence_agibs 1 Pokaż obce istoty z gumką.
violence_hblood 1 Narysuj ludzką krew.
violence_hgibs 1 Pokaż ludzkie byty.
voice_avggain 0 Brak Opisu.
voice_clientdebug 0 Brak Opisu.
voice_dsound 0 Brak Opisu.
voice_enable 1 Brak Opisu.
voice_fadeouttime 0 Brak Opisu.
voice_forcemicrecord 1 Brak Opisu.
voice_inputfromfile 0 Pobieraj polecenia głosowe z „ voice_input.wav ” zamiast z mikrofonu.
voice_loopback 0 Brak Opisu.
voice_maxgain 10 Brak Opisu.
voice_modenable 1 Włącz / wyłącz głos w tym modzie.
voice_overdrive 2 Brak Opisu.
voice_overdrivefadetime 0 Brak Opisu.
voice_profile 0 Brak Opisu.
voice_recordtofile 0 Nagrywaj dane z mikrofonu i zdekompresowane dane głosowe do plików „ voice_micdata.wav ” i „ voice_decompressed.wav ”.
voice_scale 1 Brak Opisu.
voice_serverdebug 0 Brak Opisu.
voice_showchannels 0 Brak Opisu.
voice_showincoming 0 Brak Opisu.
voice_steal 2 Brak Opisu.
+voicerecord Brak Opisu.
-voicerecord Brak Opisu.
volume 1 Sound volume.
vox_reload Załaduj ponownie plik sentences.txt .
voxeltree_box Wyświetl elementy w drzewie wokseli wewnątrz pola <Vector (min), Vector (max)> ;.
voxeltree_playerview Wyświetl jednostki w drzewie wokseli na pozycji gracza.
voxeltree_sphere Wyświetl elementy w drzewie wokseli wewnątrz sfery <Vector (center), float (radius)> .
voxeltree_view Wyświetl jednostki w drzewie wokseli.
vprof Przełącz profiler VProf.
vprof_adddebuggroup1 Dynamicznie dodaj nową grupę budżetu do debugowania.
vprof_cachemiss Przełącz sprawdzanie braków w pamięci podręcznej VProf.
vprof_cachemiss_off Wyłącz sprawdzanie braków w pamięci podręcznej VProf.
vprof_cachemiss_on Włącz sprawdzanie braków w pamięci podręcznej VProf.
vprof_child Brak Opisu.
vprof_collapse_all Zwiń całe drzewo VProf.
vprof_counters 0 Brak Opisu.
vprof_dump_groupnames Wpisz nazwy wszystkich grup VProf w konsoli.
vprof_dump_spikes 0 Liczba klatek na sekundę, przy której VProf zacznie zrzucać skoki na konsolę. „0” - wyłączone.
vprof_expand_all Rozwiń całe drzewo VProf.
vprof_expand_group Rozwiń grupę budżetu w drzewie VProf według nazwy.
vprof_generate_report Wygeneruj raport do konsoli.
vprof_generate_report_AI Wygeneruj raport do konsoli.
vprof_generate_report_AI_only Wygeneruj raport do konsoli.
vprof_generate_report_hierarchy Wygeneruj raport do konsoli.
vprof_generate_report_map_load Wygeneruj raport do konsoli.
vprof_graph 0 Narysuj wykres VProf.
vprof_graphheight 256 Brak Opisu.
vprof_graphwidth 512 Brak Opisu.
vprof_nextsibling Brak Opisu.
vprof_off Wyłącz profiler VProf.
vprof_on Włącz profiler VProf.
vprof_parent Brak Opisu.
vprof_playback_start Rozpocznij odtwarzanie nagranego pliku .vprof .
vprof_playback_step Podczas odtwarzania pliku .vprof przejdź do następnego tiku.
vprof_playback_stop Brak Opisu.
vprof_prevsibling Brak Opisu.
vprof_record_start Rozpocznij nagrywanie danych VProf do późniejszego odtwarzania.
vprof_record_stop Brak Opisu.
vprof_remote_start Zażądaj strumienia danych VProf ze zdalnego serwera (wymaga uwierzytelnienia)
vprof_remote_stop Zatrzymaj istniejące zdalne żądanie danych VProf.
vprof_reset Zresetuj statystyki w profilerze VProf
vprof_reset_peaks Zresetuj tylko czas szczytu w profilerze VProf.
vprof_scope 0 Ustaw określony zakres, aby rozpocząć wyświetlanie drzewa vprof.
vprof_unaccounted_limit 0 Liczba milisekund, które musi przekroczyć węzeł, aby zmienić kolor na czerwony w panelu VProf.
vprof_verbose 1 Ustaw jeden, aby pokazać średnie i szczyty.
vprof_vtune_group Włącz VTune dla określonej grupy VProf („ disable ”, aby wyłączyć).
vtune Kontroluje próbkowanie VTune.

Polecenia zaczynające się na literę "W"

Polecenia Default Cheat? Opis
wait Zatrzymaj analizowanie komend do następnej klatki.
+walk Brak Opisu.
-walk Brak Opisu.
wc_air_edit_further W trybie edycji WC i edycji węzłów powietrznych, przesuwa pozycję celownika węzła powietrznego i lokalizację dalej od gracza.
wc_air_edit_nearer W trybie edycji WC i edycji węzłów powietrznych, przesuwa pozycję celownika węzła powietrznego i miejsce umieszczenia bliżej gracza.
wc_air_node_edit W trybie edycji WC przełącza układanie lub przewietrzanie węzłów zamiast węzłów naziemnych.
wc_create W trybie edycji WC tworzy węzeł, w którym gracz sprawdza, czy węzeł jest dozwolony w tej lokalizacji dla aktualnie wybranego rozmiaru kadłuba (patrz ai_next_hull).
wc_destroy W trybie edycji WC niszczy węzeł, na który gracz najbliżej patrzy (węzeł zostanie podświetlony czerwoną ramką).
wc_destroy_undo W trybie edycji WC przywraca ostatni usunięty węzeł.
wc_link_edit Brak Opisu.
wc_update_entity Aktualizuje położenie / kąty elementu w trybie edycji. Przestarzałe. Zostało wycofane i zastąpione przez pozornie identyczne hammer_update_entity w grach Orange Box.
weapon_showproficiency 0 Brak Opisu.
writeid Zapisuje listę identyfikatorów użytkowników zablokowanych na stałe wbanned_user.cfg.
writeip Zapisz listę banów wbanned_ip.cfg.

Polecenia zaczynające się na literę "Z"

Polecenia Default Cheat? Opis
zombie_ambushdist 16000 Nie Brak Opisu.
zombie_basemax 100 Nie Brak Opisu.
zombie_basemin 100 Nie Brak Opisu.
zombie_changemax 0 Nie Brak Opisu.
zombie_changemin 0 Nie Brak Opisu.
zombie_decaymax 0 Nie Brak Opisu.
zombie_decaymin 0 Nie Brak Opisu.
zombie_moanfreq 1 Nie Brak Opisu.
zombie_stepfreq 4 Nie Brak Opisu.
+zoom Nie Aktywuje zoom kombinezonu Half-Life 2.
-zoom Nie Dezaktywuje zoom kombinezonu Half-Life 2.
zoom_sensitivity_ratio 1 Nie Dodatkowy współczynnik skalowania czułości myszy stosowany przy powiększaniu pola widzenia.